1 op 3 Belgen haalt E-peil-eis niet

Gewijzigd op 26/02/2016 door TiM Vanhove

Opgelet, klinkt het bij Unilin Insulation. We mogen dan wel dubbel zo energiezuinig bouwen als 10 jaar geleden, toch verslikken heel wat bouwers zich nog in de EPB-regelgeving. Eenvoudigweg omdat ze zich in hun beslissingproces laten leiden door de terugverdientijd van hun keuzes en niet door het rendement. Energiezuinig bouwen begint bij maximaal investeren in isolatie, een compacte bouwschil en luchtdichtheid.

Onze isolatiespecialisten

Dakelement
© Unilin, division insulation
Utherm Wall
© Unilin, division insulation
Een studie in opdracht van Unilin Insulation toont aan dat bouwers eerder geloven in het energiebesparende effect van zonnepanelen, een warmtepomp of zonneboiler dan in extra isolatie van de bouwschil. De meerderheid (85%) is er van overtuigd dat de installatie van deze technieken nodig is om energie te besparen. Terwijl amper 57% vindt dat een goede isolatie van het dak, de ramen en de muren hiervoor volstaat. Dat verklaart waarom 4 op 10 bouwers niet meer dan nodig investeert in isolatie om het wettelijk verplicht E-peil te halen.
 
Het is nochtans veel rendabeler om bij de aanvang van het project maximaal te investeren in een goed geïsoleerde en luchtdichte bouwschil. Zo is men niet alleen voorbereid op een verdere verlaging van het E-peil maar behoudt de woning ook haar verkoopwaarde. Door vandaag maximaal te investeren in de gebouwschil, is er minder nood aan energiebesparende toepassingen om het E-peil te verlagen. Het rendement van een goed geïsioleerde bouwschil is op termijn ook hoger dan dat van externe installaties,” vertelt Veronique Mattheeuws, marketing directeur UNILIN Division Insulation.

Rendement belangrijker dan terugverdientijd

Omdat het steeds moeilijker wordt om de ‘juiste’ keuze te maken voor energie efficiënte materialen en bouwmethodes, volgt de (ver)bouwer vaak het advies van professionals waaronder de architect. Daarbij valt op dat slechts 1 op 3 vooraf de berekening kreeg van het terugverdieneffect van energiebesparende installaties. Opmerkelijk is ook dat 1 op 3 bouwers na de start van de bouw nog extra moest investeren in energiebesparende toepassingen om het wettelijk verplicht E-peil te halen.
De cijfers tonen aan dat er nood is aan een duidelijke inschatting en berekening van het rendement en niet zozeer de terugverdientijd. Alleen zo kan de (ver)bouwer in overleg met de architect de beste keuze maken om zijn woning energiezuinig te (ver)bouwen,” besluit Veronique Mattheeuws.

Meer info: Unilin Insulation

Folders over isoleren

Meer informatie op de website van deze bedrijven