Financiele aspecten

Zekerheid in onzekere dagen

Het kopen, bouwen of renoveren van een woning houdt altijd een zeker financieel risico in. Om dit risico enigszins te beperken, kan je een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. In bepaalde gevallen draagt de Vlaamse overheid de kosten voor deze verzekering. Een zekerheid in onzekere dagen.

Overheid biedt gratis verzekering gewaarborgd wonen

Het zal je maar overkomen. Je hebt pas gebouwd of gerenoveerd en één van de twee partners wordt arbeidsongeschikt na een ongeval of valt om één of ander reden zonder werk. Vaak is de afbetaling van de hypothecaire lening berekend op twee inkomens. Wanneer één van die twee dan wegvalt, kan je in veel gevallen een streep over de bouwdroom maken.

Verzekering tegen inkomensverlies

Om zulke doemscenario’s te voorkomen, werd de verzekering ‘gewaarborgd wonen’ in het leven geroepen. Deze verzekering dekt je voor 10 jaar in tegen mogelijk inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. In zulke gevallen betaalt de verzekeringsmaatschappij maximaal 3 jaar een maandelijkse tegemoetkoming in de aflossing van de hypothecaire lening uit.
De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan jouw kredietinstelling gestort. Het eerste jaar bedraagt deze tussenkomst 100 %, weliswaar met een maximum van 500 euro per maand (na verrekening van het eigen risico). Vanaf het tweede jaar ontvang je nog 80 % van het toegekende bedrag, in het derde wordt de tussenkomst teruggeschroefd tot 60 %.

Wachttijd 3 maanden

De verzekering stelt je echter niet volledig buiten schot. Zo is er een wachttijd van 3 maanden. Bovendien draag je een eigen risico van 30 % van het afbetalingsbedrag.

Voorwaarden gratis verzekering

Om in aanmerking te komen voor de verzekering gewaarborgd wonen, moet je evenwel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo geldt er een minimumgrens voor het geleende bedrag. Bij een renovatie mag dit niet lager liggen dan 23 300 euro. In geval van een aankoop of nieuwbouwwoning ligt de minimumgrens op 50 000 euro.

Inkomensgrens

Ook het inkomen speelt een rol in het verkrijgen van de gratis verzekering. Wanneer je alleen leent, mag het netto belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum niet meer bedragen dan 33.130 euro. Wanneer je de lening met z’n tweeën hebt afgesloten, ligt deze grens op 46.940 euro. Per persoon die je op de aanvraagdatum ten laste hebt, wordt dit maximumbedrag met € 2 700 verhoogd.

Ben je na het lezen van deze tekst nog niet zeker of je in aanmerking komt voor de verzekering, dan kan je een eenvoudige simulatie uitvoeren op de website van de Vlaamse overheid, Verzekering Gewaarborgd Wonen
Is het resultaat gunstig voor je, dan kan je de aanvraagformulieren bestellen via [email protected]

Bron: Innovatief 2005

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in