Zaterdagwerk in de bouw voortaan toegelaten (onder voorwaarden)

Het verbod op zaterdagwerk in de bouw wordt vanaf vandaag gedeeltelijk opgeheven. Hierdoor kunnen de Belgische bouwbedrijven op een kmo-vriendelijke manier hun arbeiders officieel tot 64 uren op een zaterdag laten werken. Ze kunnen daarmee inspelen op de economische realiteit en het hoofd bieden aan de deloyale concurrentie. Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, is tevreden met deze nieuwe regeling.


Bouwbedrijven kunnen voortaan hun arbeiders in een aantal specifieke gevallen op zaterdag laten werken zonder dat ze daardoor de zes-dagen-week invoeren. Tot nog toe gold een quasi verbod op zaterdagwerk voor bouwarbeiders. De bepalingen die het langverwachte zaterdagwerk mogelijk maken zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008 en gaan vandaag van kracht.

Strikte voorwaarden
Het is enkel mogelijk voor werken die op geen enkel ander moment kunnen uitgevoerd worden, of die om technische redenen niet combineerbaar zijn met andere activiteiten, of waarbij de gelijktijdige uitvoering met andere activiteiten op dezelfde plaats risico’s inhouden voor de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemers of van derden. Wat dus niet mogelijk is, is een klant die zijn aannemer oplegt om ook op zaterdag te komen werken zodat zijn werf sneller af zou zijn.

Het nieuwe systeem van zaterdagwerk komt naast bestaande, eerder omslachtige, systemen van zaterdagwerk in de bouwsector. Het grote verschil is dat de nieuwe mogelijkheid een soort overurensysteem is waarbij zowel de werkgever als de bouwarbeider genieten van een aantal voordelen. De uren die de arbeider op zaterdag presteert, worden vergoed aan 150%. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen genieten van een lastenvermindering op deze uren. De werknemer houdt meer nettoloon over zonder dat dit de werkgever veel meer kost. De arbeider kan naar eigen keuze deze uren recupereren of niet. Dit biedt natuurlijk een voordeel aan die arbeiders die een centje willen bijverdienen. Voor de werkgevers betekent dit een, weliswaar beperkte, verhoging van de jaarlijkse arbeidsduur per bouwarbeider.

Belangrijk is dat de arbeider enkel op vrijwillige basis op zaterdag aan het werk kan en dit voor maximaal 64 uren per jaar. De invoering van de nieuwe mogelijkheid op zaterdagwerk is bewust administratief eenvoudig gehouden. Voorafgaand moet de vakbondsafvaardiging éénmalig zijn akkoord geven. Als er geen vakbondsafvaardiging is, moet een protocol van toetreding ondertekend worden. De ondertekening moet gebeuren door de werkgever en minstens één arbeider, en ook de gewestelijke secretarissen van de vakbonden moeten hun handtekening zetten.

Bouwunie is tevreden dat deze nieuwe vorm van zaterdagwerk er eindelijk is. Het is een noodzakelijke aanpassing aan de economische realiteit en laat bouwbedrijven toe het hoofd te bieden aan de deloyale concurrentie die de sector, vooral vanuit het buitenland, ondervindt. Veel bouwbedrijven werden in het verleden geconfronteerd met situaties die hen dwongen op zaterdag te werken, maar door de grote administratieve rompslomp en de lange invoeringstermijnen van de bestaande systemen, was dit bijna niet doenbaar. Hierin komt nu verandering.

Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in