Financiele aspecten

Woonkrediet kan plots duurder worden

Een woonkrediet kan van de ene dag op de andere vele tienduizenden euro duurder worden als je een van de voorwaarden niet meer vervult voor de rentekorting die de bank je zo gul heeft toegestaan.'Het is toch godgeklaagd', zegt John Romain, de directeur van het Immotheker-netwerk.


'Een hypothecaire lening afsluiten is voor het overgrote deel van de Belgen de belangrijkste financiële transactie die ze ooit doen in hun leven. Toch bestaat voor de banken geen adviesplicht waarin ze hun klanten duidelijk informeren over de voor- en de nadelen van hun formules en wat de addertjes onder het gras zijn van de steeds weliger tierende kortingen die worden aangeboden.'

'Zelfs de informatieplicht die er wel is, blijft goeddeels dode letter. Klanten moeten naar een prospectus vragen en krijgen met moeite een tarievenblad. Beide moeten volgens de wet enkel ter beschikking zijn, niet spontaan worden aangeboden. De klant krijgt de noodzakelijke informatie om een keuze te maken meestal pas op papier als zijn beslissing al zo goed als genomen is en het aanbod dreigt af te lopen.'


Eén tarief

Neen, zegt Romain, banken goochelen liever met één tarief, waarbij je er het raden naar hebt wat eigenlijk het basistarief is waarvan de banken vertrokken zijn, en hoeveel korting je daarop krijgt als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Die voorwaarden gaan van een eenvoudige domiciliëring van het loon, over een schuldsaldo-, een brand- en zelfs een autoverzekering, tot een minimum aantal bankverrichtingen per maand of het aanhouden van een minimum van spaar- en beleggingsproducten.

Het lijken soms onschuldige voorwaarden. Iedereen neemt toch een brandverzekering, en een schuldsaldoverzekering maakt toch gewoon dat je financieel niet in de knoei komt als je (huwelijks)partner overlijdt, niet? 'Maar wist je,' zegt Romain, 'dat voor een weliswaar forse lening van 215.000 euro, aangegaan door twee dertigers, het verschil tussen de goedkoopste en de duurste verzekeraar een gecumuleerd premieverschil is van 43.300 euro?'

Omdat kandidaat-eigenaars steeds meer moeten lenen om hun vastgoeddroom waar te maken, vragen ze kredieten met langere looptijden. Alleen op die manier blijft de zaak budgettair haalbaar. Bij 70procent van de Immotheker-klanten ligt de looptijd nu tussen 25 en 30jaar.

De banken, vindt Romain, hebben in die lange looptijden en de voorwaardelijke kortingen hét middel gevonden om de klant al die tijd 'gevangen' te houden. Hij komt tot dat besluit op basis van 2.400offertes die Immotheker in detail uitpluisde.


Meerkost

Als je 200.000 euro leent voor een periode van 30jaar, rekent hij voor, en dan plots niet meer voldoet aan een van de kortingsvoorwaarden, kan je dat over de resterende looptijd op een meerkost van 20.000 tot 65.000 euro komen te staan, afhankelijk van het niveau van de korting. (zie inzet)

De banken reageren op die kritiek door te stellen dat die voorwaarden maar een stok achter de deur zijn, dat ze niet zomaar blind worden toegepast. 'Klopt', zegt Romain. 'Als je een rendabele klant bent, dan zal de bank niet struikelen over een paar debetverrichtingen minder, maar o wee als je bij de bank geen spaarpotje opbouwt of je in het verleden maar aan de strikte minimumvoorwaarden hield, dan is de minste "overtreding, het gedroomde excuus om te korting definitief te schrappen.'

Definitief, ja, want ook dat is een forse stok achter de deur. Als je niet interessant genoeg blijkt als klant, dan volstaat het niet om weer aan alle voorwaarden te voldoen om opnieuw je rentekorting te krijgen. Neen, je bent ze definitief kwijt, wat je ook onderneemt.

Immotheker ergert zich er ook aan dat het door dat alles nagenoeg onmogelijk is geworden om nog een 'naakt' tarief te krijgen, zonder voorwaarden. Of beter: je kan het wel krijgen, maar het is zo exorbitant hoog dat de bank zichzelf er (bewust) mee uit de markt prijst. Als klant heb je dan eigenlijk geen keuze meer. Het is voorwaarden aanvaarden of geen betaalbare lening krijgen.


Buurlanden

De officiële tarieven bij de Belgische banken liggen nu ongeveer een half procentpunt hoger dan in onze buurlanden. Na aftrek van de kortingen zakken de Belgische banken ongeveer een half procentpunt onder het tarief in de buurlanden.

Maar in Nederland en Frankrijk heb je voor dat tarief dan wel een lening waaraan geen voorwaarden gekoppeld zijn. Per saldo ben je zo vaak goedkoper gesteld.

Dat alles is het gevolg van het bankverzekeringsmodel, waarbij banken zowel bank als verzekeraar zijn en zo dus aan - overigens wettelijk toegestane - koppelverkoop kunnen doen. Dat model bestaat enkel in ons land, je vind het nergens in Europa.

Vijf jaar geleden bestudeerde de Organisatie voor Economisch Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) het Belgische model en kwam tot het besluit dat zo'n 'financiële supermarkt' een fantastische zaak is... voor de bankverzekeraars.


Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in