Financiele aspecten

Woonaanpassingspremie voor personen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft premies aan personen met een handicap die investeren in aanpassingen van hun woning, zodat ze daarin kunnen blijven wonen ondanks hun lichamelijke beperkingen. Voorbeelden zijn de installatie van een badlift of het breder maken van deuropeningen.

Premiebedrag ?

 • Per investering heeft het VAPH een refertelijst opgesteld met het maximumbedrag dat je terugbetaald kan krijgen.
 • Dit bedrag noemen ze het refertebedrag.
 • Het bedrag van de aanpassingspremie beloopt 50% van de kostprijs van de werken.
 • De premie bedraagt maximaal 1.250 euro en minimaal 600 euro.

Voorwaarden ?

 • De premie moet aangevraagd worden minstens een maand vooraleer de werken worden aangevraagd of een hulpmiddel wordt aangekocht.
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer.
 • Minstens één lid van het gezin moet minstens 18 jaar oud zijn én moet voor minstens 66% gehandicapt zijn.

Werkwijze ?

 • Eerst moet je jezelf inschrijven bij het het VAPH via dit inschrijvingsformulier.
 • Het formulier moet bezorgd worden aan jouw provinciale VAPH-afdeling.
 • Vervolgens moet je een adviesverslag laten opmaken door een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in ’individuele materiële bijstand’ , of een IMB-MDT.
 • Het IMB-MDT stelt een lijst op van de hulpmiddelen die je nodig hebt op het moment van de aanvraag, maar eventueel ook in de toekomst. Dat hele pakket van maatregelen heet de bijstandskorf.
 • De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) van het VAPH spreekt zich dan uit over het al dan niet toekennen van de volledige bijstandskorf.
 • Daarna kan je zelf beslissen welke hulpmiddelen uit je bijstandskorf je aankoopt.
 • Wie in een uitzonderlijke situatie verkeert, kan ook een vraag richten aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) die een aanvullende tegemoetkoming kan verlenen.
 • Na goedkeuring moet de originele aankoopfactuur binnen de zes maanden naar jouw provinciale VAPH-afdeling verzonden worden, zodat het VAPH het vooropgestelde refertebedrag kan terugbetalen.
 • Het VAPH werkte ook een derdebetalersregeling uit, zodat investeringen meteen aan de leverancier of aannemer worden betaald door het VAPH. Hiervoor moet je dit document 'rechtstreekse betaling aan leverancier' ondertekenen en naar uw provinciale afdeling verzenden.

Te combineren ?

 • Alle investeringen die goedgekeurd werden in jouw persoonlijke bijstandskorf komen in aanmerking voor een premie, ongeacht wanneer ze worden uitgevoerd.
 • Bijkomende investeringen moeten opnieuw apart worden aangevraagd.

Info ?

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in