Wissel in drie weken van energieleverancier

Consumenten in de Europese Unie zullen voortaan binnen een periode van drie weken kosteloos kunnen veranderen van elektriciteits- of gasleverancier. Dat zijn het Europees Parlement en de Raad van ministers van Energie overeengekomen.
Om zuiniger met energie om te springen, worden de lidstaten ook verondersteld om tegen 2022 een systeem van zogenaamde 'slimme meters' in te voeren bij particulieren. In 2020 zou al tachtig procent van de Europese verbruikers over zo'n meter moeten beschikken.


Compromis

Het akkoord maakt deel uit van een groter compromis in de energiesector. Het Europees Parlement wilde verbieden dat bedrijven die energie leveren, die energie ook zouden transporteren. Het wilde dat de energiebedrijven verplicht zouden worden om een van beide activiteiten te verkopen om zo de kleinere spelers inde markt tegemoet te komen.

Maar onder meer Frankrijk en Duitsland waren tegen zo'n maatregel. Als compromis geldt nu dat bedrijven die zowel energie leveren àls het desbetreffende transmissienetwerk beheren, daarvoor een apart management moeten voorzien.


Europees agentschap

Volgens het akkoord worden de nationale energieregulatoren een stuk onafhankelijker en komt er een Europees agentschap voor regulatoren. Het akkoord zal ten laatste begin mei formeel goedgekeurd worden in de plenaire zitting van het Europees Parlement.

Bron: De standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in