Wetgeving veiligheidscoördinatie wordt slecht nageleefd

De wetgeving over de veiligheidscoördinatie wordt in België op meer dan de helft van de werven niet of niet correct toegepast in de praktijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren.


Meer dan 50% van de veiligheidscoördinatoren bevestigt dat ze pas worden aangesteld bij de start of net na de aanvang de bouwwerken. Dit terwijl het KB van januari 2001 bepaalt dat de veiligheidscoördinator al van in de ontwerpfase – voor het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning – zijn inbreng moet hebben in het bouwproject.
Volgens het Belgisch Instituut van Veiligheids- en gezondheidscoördinatoren (BIB.co) wordt hiermee de meerwaarde die Europa beoogde met de invoering van de verplichte veiligheidscoördinatie volledig teniet gedaan. "Deze onaanvaardbare situatie leidt in het bijzonder tot onvoldoende aandacht voor de veiligheid, zowel tijdens de bouwwerken als bij latere werken aan het gebouw," klinkt het bij BIB.co

Verder draagt ook het gebrek aan middelen voor opvolging en controle van de veiligheidscoördinatie door de Federale Overheidsdienst aanzienlijk bij tot het in stand houden van deze situatie.

Dodelijke ongevallen
Het gevolg van deze gebrekkige naleving van de veiligheidsverplichting is dat afgelopen jaar meer dan 30 personen om het leven kwamen op een werf. Voor het BIB.Co is dat onaanvaardbaar. Volgens het Fonds voor Arbeidsongevallen zijn in 2006 in totaal 32 personen op een Belgisch werf om het leven gekomen, maar het gaat om voorlopige cijfers.

Daarom dringt het BIB.Co er op aan dat de minister van Tewerkstelling en Arbeid voorrang zou geven aan het toezicht op de naleving van de wetgeving.

Het KB voorziet overigens in zware financiële straffen en zelfs gevangenisstraffen bij het niet-aanstellen van een veiligheidscoördinator, zowel in de projectfase als in de uitvoering. Meer hierover lees je hier

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in