Financiele aspecten
Renoveren

Welke renovatiepremies mogen we verwachten in 2021?

De Vlaamse overheid heeft in 2021 heel wat premies in petto voor wie energetisch renoveert. Bovenop de bestaande premies (die uitgereikt worden via netbeheerder Fluvius) wordt de premie voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuurisolatie aan de buitenzijde verdubbelt, komt er een steunmaatregel voor PV-panelen én verhoogt de premie voor dakisolatie en buitenmuurisolatie bij asbestverwijdering. 
Staat er bij jou binnen de 5 jaar een grondige energetische renovatie op de planning? Dan geniet je ook nog van de epc-labelpremie van 2.500 tot 5.000 euro voor het verbeteren van de energetische waarde van je woning/appartement + kan je een renteloos renovatiekrediet of een energielening afsluiten tot 60.000 euro! 

 

Fluvius: meer en hogere energiepremies

Een eerste reeks energiepremies voor individuele BENOvatiemaatregelen (= 1 energiezuinige renovatiemaatregel) kan je aanvragen bij de Vlaamse netbeheerder Fluvius, het bedrijf dat is ontstaan uit de fusie van Eandis en Infrax. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten alle werken worden uitgevoerd door aannemers – vanaf 1 januari 2021 is er geen premie meer voor dakisolatie door doe-het-zelvers – én moeten daarvoor de juiste materialen worden gebruikt. Voor bijvoorbeeld een premie voor vloerisolatie moet de isolatie een R-waarde (die de warmteweerstand weergeeft) hebben van minstens 2,0 m 2 K/W.

Voor eindfacturen vanaf 2021 zijn de premies voor hoogrendementsbeglazing en voor het isoleren van de buitenmuur aan de buitenzijde (‘buitenmuurisolatie’) verhoogd. De basispremie voor isolerende beglazing verdubbelt van 8 naar 16 euro per m².

De basispremie voor muurisolatie aan de buitenzijde verdubbelt van 15 naar 30 euro per m². Ook nieuw vanaf 2021 is een maatregel om Vlaanderen versneld asbestvrij te maken. Bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur aan de buitenzijde krijg je bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd. Het asbest moet worden verwijderd door een aannemer, en worden afgevoerd volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex Welzijn op het werk.

Ten slotte komt ook de installatie van PV-panelen (fotovoltaïsche zonnepanelen) als energiezuinige maatregel volgend jaar in aanmerking voor een premie. Ten slotte geeft ook de installatie van een PV-installatie die na 1 januari 2021 in dienst wordt genomen recht op een premie: tot 1.500 euro per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp, met een maximum van 40 procent van de investeringskosten. De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar blijven staan.

Nieuwe epc-labelpremie

De nieuwe epc-labelpremie geldt vanaf 2021 voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.

Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het epc (energieprestatiecertificaat), dat voor en na de werken moet zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A, kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van 2.500 tot 5.000 euro, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de epc- premie respectievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

De epc-labelpremie is niet combineerbaar met de totaalrenovatiebonus die vanaf 2021 enkel nog zal gelden voor wie reeds in een BENOpass-traject zit bij Fluvius. De totaalrenovatiebonus zal zo langzaam uitdoven en vervangen worden door de epc-labelpremie.

Renteloos renovatiekrediet en Energielening+

Wie vanaf begin volgend jaar een huis of appartement met een slechte energieprestatie koopt, krijgt of erft, en de energieprestatie daarvan aanzienlijk wil verbeteren, kan van de Vlaamse Regering tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor 1 januari 2021 bestond er al een renteloze lening, maar je kon die alleen krijgen als je onder een bepaalde inkomensgrens zat, en voor een bedrag van maximaal 15.000 euro. Dit bedrag wordt vanaf volgend jaar opgetrokken naar 60.000 euro, ongeacht het inkomen van de aanvrager, en met een maximale looptijd van 20 jaar.

Aan het renteloze renovatiekrediet zijn wel bepaalde vereisten gekoppeld. Zo moet onder meer de grondige renovatie worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na de transactie, en moet de hoofdbestemming van het gebouw ‘wonen’ zijn. Ook moet de woning bij aankoop een energielabel E of F hebben, en D, E of F in geval van een appartement, en dient de woning binnen een periode van 5 jaar naar label A, B of C te worden gebracht, of naar A of B in geval van een appartement.

De hoogte van de renteloze lening hangt af van hoe energiezuinig de woning of het appartement wordt. Wie binnen de vijf jaar een huis zo grondig renoveert dat het een energielabel A krijgt, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro, en 30.000 euro voor label C. Bij een appartement is een label A goed voor een lening tot 45.000 euro. Een label B voor een appartement is goed voor een lening tot 30.000 euro. Indien binnen de 5 jaar het vooropgestelde label niet behaald wordt, dan zal de al ontvangen rentesubsidie volledig moeten terugbetaald worden, samen met een boete.

Je kan het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij je bank, samen met het hypothecair krediet dat je aangaat voor de aankoop van het pand. De Vlaamse overheid neemt de rente voor haar rekening, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. In de praktijk moet je de rente van het renteloos renovatiekrediet eerst betalen, samen met de maandelijkse aflossing van je lening. 1 keer per jaar krijg je dan alle betaalde rente terug van het Vlaams Energie- & Klimaatagentschap. Stel dat je een renteloos renovatiekrediet van 60.000 euro afsluit op een termijn van 20 jaar, met een JKP (jaarlijks kostenpercentage) van 1,5 procent, dan heb je na 20 jaar een rentevoordeel van 9.419 euro.

Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt, en voor de BENOvatiewerken bij de bank geen woonkrediet afsluit, kan bij zijn lokale Energiehuis terecht voor een gelijkaardig renovatiekrediet, een zogenaamde Energielening+. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.

Overzicht van alle BENOvatiepremies 2021

Naast de nieuwe premies die hierboven besproken zijn, kan je als energiezuinige renoveerder aanspraak blijven maken op tal van andere premies en financiële tegemoetkomingen, zoals verminderde registratierechten of minder schenkbelasting bij een IER, extra premies & financiële stimuli voor verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, private eigenaars die een woning verhuren aan beschermde afnemers of voor beschermde afnemers zelf enz.

Een compleet overzicht van alle premies waar je als energiezuinige renoveerder in 2021 recht op hebt vind je op www.mijnBENOvatie.be 

Meer info over BENOveren.

* Nieuwe premieregelgeving onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

Bron: Marquiz

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in