Financiele aspecten

Wegwijs in het landschap van renovatiepremies

Wie voor de renovatieoefening zijn huiswerk maakt, kan aanspraak maken op verschillende tegemoetkomingen van overheidswege. Een overzicht.

Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt woningeigenaren om de kwaliteit van hun woning te verbeteren. De premie bedraagt maximaal 10.000 euro verdeeld over verschillende werkzaamheden. De overheid paste de premievoorwaarden begin dit jaar nog aan.
Meer info: Renovatiepremie: eisen aangepast

Vlaamse verbeteringspremie

Zowel eigenaars als huurders van een pand kunnen deze premie aanvragen wanneer de woning niet meer aan de eisen voldoet: de sanitaire of elektrische installatie voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de eisen of het dak is aan herstelling toe.
Meer info: Vlaamse verbeteringspremie

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Word je geconfronteerd met de ongemakken van het ouder worden en zijn er daarom aanpassingswerkzaamheden nodig? Of pas je de woning aan de fysieke eigenschappen van een inwonend bejaard gezinslid aan? Dan kom je misschien in aanmerking voor een aanpassingspremie.
Meer info: Aanpassingspremie ouderen

Vlaamse restauratiepremie

Wanneer je woning beschermd is als monument, kun je aanspraak maken op de Vlaamse restauratiepremie. In dat geval kan tot 40% van de restauratiekosten gesubsidieerd worden.Meer info: Vlaamse restauratiepremie

Premies energiebesparende maatregelen

Los van de specifieke renovatiesubsidies bestaan er ook de tegemoetkomingen voor energiebesparende maatregelen door de netbeheerders. Ook in 2014 bieden ze nog een ruime waaier aan premies.
Meer info: Overzicht premies

Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Wie geld leent aan een (klein)kind of familielid dat of aan een vriend(in) die, een onroerend goed wil renoveren (om er zelf in te gaan wonen), dat een beperkte tijd als leegstaand of verwaarloosd of als een ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd is, kan een belastingvermindering krijgen zolang de gerenoveerde woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt. De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft.
Meer info: Belastingvermindering renovatieovereenkomst

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in