Financiele aspecten

Weet je eigenlijk waarvoor je al dan niet verzekerd bent?

KBC Verzekeringen doet geregeld marktonderzoek naar het verzekeringsprofiel en de verzekeringsbehoeften van de Vlaamse bevolking. In een recente enquête werd gepolst in welke mate Vlamingen verzekerd zijn en zich bewust zijn van hun verzekeringssituatie. Welke verzekeringen hebben ze gesloten? Tegen welk risico en in welke situatie denken ze verzekerd te zijn?


Het onderzoek levert alvast de volgende interessante bevindingen op:

 • 99% van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben goed en voldoende verzekerd te zijn, maar velen zijn nog onwetend over de specifieke risico’s waartegen ze verzekerd zijn. Zo hadden respondenten geen enkel idee of ze al dan niet verzekerd waren tegen:
  • schade na een ongeval als fietser/voetganger (37% van de respondenten),
  • kosten voor kinesitherapie na een ongeval (34% van de respondenten),
  • verwonding door hun eigen of een andere hond (51% van de respondenten),
  • een ongeval dat thuis gebeurde (48% van de respondenten),
  • problemen op vakantie (44% van de respondenten).
    
 • 50% van de respondenten schat dat het gezinsbudget ontoereikend is om een onverwacht en niet-verzekerd schadegeval van meer dan 2 500 euro zelf te financieren. Terwijl 8% van de respondenten zonder problemen zelf een schadegeval van 10 000 euro kan betalen.
   
 • 92% van de respondenten beschikt over een hospitalisatieverzekering. 56% van de respondenten heeft een verzekering via de werkgever, 22% via het ziekenfonds en 22% via een makelaar, bankkantoor of verzekeringsagent. 8% heeft helemaal geen hospitalisatieverzekering. Bovendien maakt bijna 50% van de respondenten zich zorgen over de betaalbaarheid van zijn hospitalisatieverzekering na pensionering.
   
 • 10% van de jongeren tussen 25 en 34 jaar meldt dat ze geen verzekeringen heeft.
   
 • 33% van de respondenten geeft aan zijn verzekeringsportefeuille nooit of minder dan één keer per vijf jaar door te lichten. 33% geeft aan die doorlichting bewust minstens eenmaal per jaar te doen, 6% geeft aan het zelfs meer dan eenmaal per jaar te doen. De overige respondenten evalueren hun verzekeringsportefeuille ‘af en toe’. De meest geschikte spontane momenten voor een doorlichting doen zich voor bij elke nieuwe levensfase (huwelijk/samenwonen, verhuizing, geboorte kinderen, enz.).
   
 • Ongeveer 60% van de respondenten vreest onderverzekerd, oververzekerd of dubbel verzekerd te zijn doordat ze verzekerd zijn bij verschillende maatschappijen. Meer dan 80% van de respondenten gaat akkoord met de stelling dat hun verzekeringen het best op elkaar afgestemd zouden zijn, mochten de contracten bij dezelfde verzekeraar zijn gesloten.


Bewustmakingscampagne

KBC Verzekeringen vindt het belangrijk om dergelijke bevindingen te verwerken in zijn dagelijkse commerciële aanpak. KBC streeft er ook naar om al zijn verschillende verzekeringsproducten zo op te bouwen dat ze aanvullend op elkaar werken en niet overlappend. Daarnaast worden de KBC-verzekeringsagenten en de verzekeringsadviseurs in de KBC-bankkantoren gestimuleerd om cliënten regelmatig uit te nodigen om samen de verzekeringsportefeuille door te nemen en eventueel aan te passen aan gewijzigde levensomstandigheden, zoals verhuizing, kinderen de deur uit, verbouwingen, enz.

In augustus en september 2011 start KBC Verzekeringen met een bewustmakingscampagne over het thema Dubbel Verzekerd. KBC nodigt daarbij iedereen, zowel niet-cliënten als cliënten, uit om zijn verzekeringsportefeuille kritisch te laten doorlichten. Een KBC-verzekeringsspecialist gaat dan, gratis en vrijblijvend, na of mensen niet onder-, over- of dubbel verzekerd zijn voor de risico’s die ze mogelijk lopen.


De KBC-bus

Om de actie dichter bij de mensen te brengen, reist KBC Verzekeringen de volgende weken met een dubbeldeksbus naar verschillende centrumsteden. Op die KBC-bus kan iedereen al een eerste check-up laten doen. Nadien kan een individuele vervolgafspraak gemaakt worden voor een meer gedetailleerde doorlichting van de portefeuille, uiteraard ook volledig gratis en vrijblijvend.


Meer info
: KBC

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in