Wedstrijdreglement Habitos.be

Algemeen

- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Habitos.be bvba, gevestigd te Europark 2067, 3530 Houthalen-Helchteren.
- Habitos.be houdt zich voor de wedstrijd te wijzigen of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Habitos kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
- Habitos.be is niet verantwoordelijk voor eventuele type- of andere fouten in de wedstrijd en kan daarvoor niet tot schadeloosstelling geroepen worden.
- De wedstrijd staat open voor alle bezoekers van www.habitos.be. Medewerkers van Habitos.be of de bedrijven die prijzen schenken, zijn uitgesloten van de wedstrijd.
- Wanneer de deelnemer jonger is dan 18 jaar, moet hij de uitdrukkelijke toestemming van zijn ouders of voogd kunnen voorleggen, op eenvoudig verzoek van Habitos.be
- Een mailadres kan slechts eenmaal deelnemen aan deze wedstrijd. De antwoorden uit de laatste deelname gelden. Eerder geformuleerde antwoorden kunnen dus worden aangepast.
- De deelname is pas geldig na ontvangst van een bevestigingsmail van Habitos.be
- Zelfs met deelname met meerdere mailadressen, kan één deelnemer slechts één prijs winnen. Deelnemers kunnen voor meerdere prijzen deelnemen.
- De prijzen zijn niet inruilbaar, ook niet tegen een geldbedrag.
- In geval van misbruik, houdt Habitos.be zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten uit de wedstrijd.

Privacy Policy

- De persoonsgegevens die Habitos.be verzamelt over de deelnemers vallen onder artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden opgenomen in de databank van Habitos.be en kunnen ook worden doorgegeven aan derden. De deelnemers hebben wel toegang tot dit bestand om eventuele wijzigingen te laten doorvoeren.
- Deelname impliceert ook een inschrijving voor de gratis wekelijkse Habitos.be-nieuwsbrief

De winnaar

- De winnaar is diegene die alle vragen correct heeft beantwoord en het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zit. Voor iedere prijs wordt deze selectie opnieuw gemaakt.
- De winnaars worden door Habitos.be of zijn partners persoonlijk op de hoogte gebracht
- Habitos.be en zijn partners hebben het recht om de gegevens van de winnaar(s) te communiceren op hun websites en sociale mediakanalen  
- Behoudens voorgaande communicatie voert Habitos.be geen correspondentie over deze wedstrijd

Extra ivm een weekendvakantie in een Bostoen passiefhuis

- De prijs betreft een weekendvakantie in een Kijk-Passiefhuis van Bostoen in Sint-Amandsberg (Beelbroekhof 104). Er kunnen maximum 3 volwassenen en 1 kind in het Kijk-Passiefhuis verblijven.
- De prijs kan opgenomen worden tot 26/12/2015, met 26/12/2015 nog als eerste dag van het verblijf. Het verblijf moet tijdig gereserveerd worden via Bostoen. Dit kan telefonisch via het nummer 09/2161616 of online via het contactformulier op de website van Bostoen.
- De datum van de vakantie is uiteraard in functie van de beschikbaarheid. Het tijdstip van aankomst is af te spreken tijdens de reservatie bij Bostoen. Een medewerker van Bostoen komt je dan ter plaatse de sleutel overhandigen en wegwijs maken in het
Kijk-Passiefhuis.
- De woning dient verlaten te worden op zondagochtend rond 11u, opdat het Kijk-Passiefhuis tijdig weer in orde kan worden gebracht voor bezoeken.
- De winnaar kan er voor opteren een andere begunstigde aan te duiden. De gegevens van deze begunstigde dienen op voorhand aan Bostoen meegedeeld te worden.
- Doorverkopen van de prijs is niet toegestaan.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in