Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Wat is geluid?

Geluid is alles wat we met onze oren kunnen waarnemen. Elke geluidsbron produceert een trilling. Iedere trilling verplaatst zich in een golfbeweging voort. Wanneer deze trillingen tegen ons trommelvlies neerslaan, ervaren we dit als geluid.
Dat geluid kunnen we als hard of stil ervaren. Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel – afgekort dB.
 • 0 dB staat daarbij gelijk aan de gehoordrempel van een gezond menselijk oor
 • Een normaal gesprek bedraagt ongeveer 60 dB, een opstijgende jet al 130 dB
 • De pijngrens van het menselijk oor ligt op 140 dB
 • Geluiden die wij als stil ervaren, situeren zich op 20 dB

Geluidsniveau

 • Een verhoging van het geluidsniveau met 10 dB (ofwel 10 identieke geluidsbronnen) wordt door ons gehoor slechts waar genomen als een verdubbeling van het lawaai
 • Decibels worden uitgezet op een logaritmische schaal die de verhoudingen tussen geluid aangeeft. Voor een stijging van het geluidsniveau met 10 dB is een vertienvoudiging van het geluidsniveau nodig. Om het geluidsniveau van bijvoorbeeld een wagen (80 dB) met 10 dB te laten stijgen, hebben we dus 10 wagens nodig. Ons oor zal dit echter slechts als een verdubbeling van het geluidsniveau ervaren
 • Het kleinste sterkte-verschil tussen 2 geluiden dat nog net waarneembaar is, bedraagt 1 dB. Verschillende van 2 à 3 dB zijn iets beter waarneembaar

Geluidsfrequentie


 • Het aantal trillingen dat zich per seconde manifesteert
 • Uitgedrukt in Herz – afgekort Hz
 • Lage tonen hebben dus een lage frequentie of een laag aantal trillingen per seconde; hoge tonen hebben een hoge frequentie
 • Hoe hoger de frequentie of hoe meer trillingen per seconde des te kleiner de golflengte zal zijn. Dit verklaart waarom hoge tonen gemakkelijker door een kleine opening in een muur kunnen lekken

Welk geluidsniveau is relevant in de bouw?


 • De voor de bouw relevante frequenties liggen tussen de 100 en 4000 Hz. De geluidsisolatie in gebouwen moet in de eerste plaats afgestemd zijn op dit spectrum
 • Het significante bereik van de menselijke stem gaat van 500 tot 2000 Hz

Let op: moderne muziek en industrielawaai worden gekenmerkt door veel laagfrequent geluid. Deze frequenties kunnen als erg storend ervaren worden. In gevallen waar dergelijke vormen van geluidsoverlast worden gevreesd, dienen bijkomende geluidsisolerende voorzieningen genomen te worden.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in