Financiele aspecten

Wat als uw kadastraal inkomen verandert?

Het kadastraal inkomen (KI) is de basis voor de berekening van de belastingen op uw vastgoed. Wanneer verandert het kadastraal inkomen - KI? En hoe vult u dat dan in op uw belastigaangifte? Enkele tips.


Vastgoed wordt belast, dat is duidelijk. De eerste belasting is de onroerende voorheffing. Die wordt berekend op het kadastraal inkomen (KI) van dat vastgoed.

 

Uw geschatte inkomsten zijn van tel

Het KI is een fictief inkomen. Het is de gemiddelde normale nettohuurwaarde dat uw vastgoed tijdens één jaar oplevert en wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster. Netto-inkomen, omdat van de brutohuurwaarde forfaitair kosten voor onderhoud en herstelling worden afgetrokken. Voor gebouwen is dat 40 procent, voor gronden 10 procent.
Bij het bepalen van het KI wordt rekening gehouden met de kenmerken van de het gebouw en de normale huurprijzen van vergelijkbare percelen. Daarbij spelen zowel de kenmerken van het gebouw als de omgevingsfactoren een rol. Voorbeelden van kenmerken eigen aan het gebouw zijn het aantal kamers, de uitrusting, het al dan niet hebben van een zolder, kelder en garage. Omgevingsgebonden factoren zijn onder andere de gemakkelijke toegang, de ligging in de gemeente en in de straat.

 

Vraag een herschatting na grondige verbouwingen

Het spreekt voor zich dat voor een nieuwbouw een KI aangevraagd moet worden. Na grondige verbouwingswerken moet u een herschatting vragen. Binnen de 30 dagen na de ingebruikname van de nieuwbouw of de voltooiing van de verbouwingswerken moet u aangifte doen bij het controlekantoor van het kadaster. Meestal verzendt “de dienst van het kadaster” spontaan een aangifteformulier wanneer ze door de gemeente op de hoogte is gebracht van de ingebruikneming. Dat aangifteformulier moet u binnen de 14 dagen terugzenden. Zo niet, riskeert u een administratieve én strafrechtelijke sanctie. Na de melding komt het kadaster langs om het nieuwe KI vast te stellen. De kennisgeving, in het vakjargon de ‘betekening’ van het nieuwe KI, gebeurt met een aangetekende brief.

 

Meer comfort kost

Maar welke werken verhogen het KI? Dat zijn verbouwingen die het comfort in uw huis verhogen. Voorbeelden zijn het ombouwen van een zolderkamer tot een slaapkamer of het plaatsen van centrale verwarming. Ook de klassieke verbouwingen die de bewoonbare oppervlakte vergroten, zoals het bouwen van een veranda, zullen resulteren in een hoger KI.

 

Energiebesparing leidt niet tot verhoging van het KI

Lange tijd was er onduidelijkheid over de impact van energiebesparende investeringen op uw KI. Intussen is duidelijk dat die werken niet leiden tot een verhoging. Heel concreet gaat het onder andere om de:

• Vervanging van een oude stookketel
• Plaatsing van een zonne-boiler
• Plaatsing van zonnecelpanelen
• Vervanging van beglazing door dubbele of driedubbele superisolerende beglazing
• Isolatie van het dak, de muren of vloeren
• Plaatsing van thermostatische kranen of een thermostaat met tijdsinschakeling
• Renovatiewerken om een woning om te bouwen tot een passiefhuis.

 

Geef uw KI aan in uw aangifte

De onroerende voorheffing is niet de enige belasting. U moet uw vastgoed nog eens opnemen in uw belastingaangifte. Alleen voor uw gezinswoning waarvoor u geen oude lening (meer) lopen heeft, of als uw lening valt onder het systeem van de woonbonus, hebt u die verplichting niet. Welk bedrag geeft u aan als uw KI in de loop van het jaar veranderd is?

3 mogelijke scenario’s.

1. U (ver)bouwde: voor een nieuwbouw wordt het KI geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ingebruikneming, ook al gebeurt de offi¬ciële betekening (kennisgeving) door de administratie veel later. Bij een herschatting na een verbouwing is dat de eerste dag van de maand die volgt op de voltooiing van de werken. U geeft het proportioneel deel van het KI aan.

2. U kocht of verkocht: als u in de loop van 2009 uw woning kocht of verkocht, moet u het KI proportioneel aangeven voor de periode dat u effectief eigenaar was. Daarbij wordt steeds gerekend met volledige maanden. De eigenaar op de 16de dag van de maand moet het KI voor de volledige maand aangeven.

3. Een overlijden: bij overlijden van de eigenaar moet men kijken naar de nalatenschap. Stel, Maria en Louis, bezitten elk de helft van de woning. Op 1 april 2009 is Louis overleden. Maria erft het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom. Hoe gebeurt de aangifte? Voor de 3 maanden dat Louis nog leefde, wordt in de aangifte van Louis en die van Marie 3 12den van de helft van het KI aangegeven. Voor de overige 9 maanden geeft Maria het volledige KI (9 12den) aan.
 

 

Auteur: PDR - Bron: Netto.be, 20 juli 2010

 

Lees meer over het Kadastraal Inkomen en aanverwante artikels op Habitos.be
- Kadastraal Inkomen (KI)
- Financiële voordelen en gevolgen van het verwerven van een onroerend goed
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in