Financiele aspecten

Wanneer is uw lening herfinancieren interessant?

Door de lage rentestand willen steeds meer huiseigenaars hun woonkrediet herfinancieren. Hoe bepaalt u of het voor u interessant is om te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor uw krediet?


In het tweede kwartaal van 2010 werden bijna 68.000 hypothecaire kredieten afgesloten. 4.079 van die overeenkomsten waren herfinancieringen bij een andere bank van een bestaand krediet. Dat blijkt uit de cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet. Daarmee ligt het aantal herfinancieringen afgelopen kwartaal op het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal 2007, het eerste kwartaal waarvoor de BVK kwartaalcijfers vrijgeeft over het aantal externe herfinancieringen.

In totaal zal het aantal kredietnemers dat de lage rentevoeten heeft aangegrepen en zal aangrijpen om interessantere leenvoorwaarden te bedingen, nog hoger liggen. De cijfers van de BVK geven geen indicatie over het aantal interne herfinancieringen, dus een herfinanciering bij de bank waar het krediet loopt.


Rente op bodemniveau

Het bewustzijn groeit dat men tijdens de looptijd van het krediet regelmatig de afweging moet maken of het interessant is om het krediet te heronderhandelen. ‘Ik raad cliënten aan om dat minstens 1 keer per jaar te doen’, zegt Pascal Laserre, voorzitter van de vereniging van kredietmakelaars APCC. Zeker nu de rente zich op een bodemniveau bevindt, lijkt het moment ideaal. Maar toch is het belangrijk dat u zich niet blind staart op de rente alleen.
Als vuistregel geldt dat een herfinanciering pas interessant wordt zodra er een renteverschil is van 1 procent en de resterende looptijd van het krediet minstens 10 jaar bedraagt. Opdat u een iets meer onderbouwde afweging kunt maken, zetten we voor u de concrete factoren op een rij die u in rekening moet brengen om te bepalen of een herfinanciering voor u en uw lening interessant is.
 

Baten

Door een lagere rentevoet, zult u in totaal minder rentelasten op uw krediet moeten betalen.


Kosten

De hoogte van de kosten hangen af van het feit of u kiest voor een interne dan wel een externe herfinanciering. Bij een interne herfinanciering bedingt u bij uw bestaande bankier interessantere kredietvoorwaarden, bij een externe herfinanciering stapt u met uw krediet over naar een andere bank. Een interne herfinanciering brengt minder kosten met zich mee dan een externe. Uw bankier weet dat echter ook. Houd er daarom rekening mee dat hij u waarschijnlijk niet spontaan het bodemtarief zal bieden dat een andere bankier wel veil zou kunnen hebben om u bij zijn concurrent weg te snoepen.

Bij een interne herfinanciering bent u naast dossierkosten (niets staat u in de weg om die ‘weg’ te onderhandelen) ook nog de wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. Die wederbeleggingsvergoeding ligt wettelijk vast op 3 maanden rente op het nog uitstaande kapitaal. In de praktijk zal elke bank u een wederbeleggingsvergoeding vragen, ook al is die vergoeding wettelijk niet verplicht. Uw bank beschouwt het als een schadevergoeding omdat u de oorspronkelijke voorwaarden van uw kredietovereenkomst niet bent nagekomen.
Bij een externe herfinanciering komen er boven de dossierkosten en de wederbeleggingsvergoeding ook nog de kosten voor een handlichting van de hypotheek en de hypotheekkosten van het nieuwe krediet. Uw nieuwe bank wil immers ook een hypotheek in eerste rang op uw woning. Dat kan pas als de oude hypotheek ‘gelicht’ (geschrapt) werd.

Voorbeeld

Stel dat u in 2005 200.000 euro geleend heeft op 20 jaar, aan een vaste rentevoet van 6 procent. Vijf jaar later wilt u de resterende 170.000 euro aan kapitaal bij een andere bank herfinancieren aan 5 procent. Loont dat ook de moeite?

Baten:
Met een vaste rentevoet van 5 procent op het uitstaande kapitaal van 170.000 betaalt u 70.137,99 euro aan intresten in plaats van 85.648,60 euro bij 6 procent.
Besparing: 15.510,61 euro

Kosten:
Wederbeleggingsvergoeding: 3 maanden intrest: 2.550 euro
Handlichtingskosten: 600 à 700 euro
Hypotheekkosten:
aktekosten, registratierechten, inschrijvingstaks, honoraria notaris: 5.100 euro
Dossierkosten: 300 tot 400 euro
Totaal kosten: 8.650 euro
Totale besparing: 15.510,61 euro – 8.650 euro = 6.860,61 euro


Weet wat u vergelijkt

Pas als u al die elementen in kaart brengt, weet u of een herfinanciering voor u interessant is. Vergeet vooral niet om naar het totalekostenplaatje te kijken en let ook goed op dat u correct vergelijkt. Heeft u een lening met een vaste rente en zou u overstappen naar een variabele formule, houd er dan rekening mee dat de aanvankelijke maandelijkse aflossing de komende jaren kan stijgen. De rente bevindt zich immers op een bodemtarief en de kans is groter dat hij zal stijgen dan dat hij zal dalen. Zeker als men weet dat de winstmarges die de banken nemen op formules met een variabele rente, hoger liggen dan enkele jaren geleden, is nu overstappen naar een variabele formule op lange termijn waarschijnlijk een dure oplossing.


Bron: De Tijd

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in