Financiele aspecten

Waarom u straks btw betaalt op bouwgrond

Het is zover: vanaf 1 januari 2011 moet je zowel op de woning als op de grond 21 procent btw betalen wanneer je een nieuwbouwwoning of -appartement van een bouwpromotor koopt. Nu moet je op de grond alleen registratierechten betalen. Die registratierechten bedragen 12,5 procent in Brussel en Wallonië en slechts 10 procent in Vlaanderen. Hoewel dat niet voor iedereen het geval is.


Door de toepassing van de btw zullen de woningprijzen dus stijgen. De beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) spreekt zelfs van een verhoging van 8 procent voor Vlaanderen. Waarom precies in Vlaanderen? Omdat de registratierechten een gewestelijke materie zijn. In Vlaanderen werden de registratierechten verlaagd tot 10 procent. Een Vlaams decreet voerde ook de ‘overdraagbaarheid’ van registratierechten in. Dat houdt in dat de rechten die werden betaald bij de aankoop van een eerste woning, verrekend mogen worden met de registratierechten die betaald moeten worden bij de aankoop van een tweede woning. Maar de btw is een federale aangelegenheid, waar geen plaatselijke afwijkingen op kunnen worden toegestaan.
De prijsstijgingen zullen dus het grootst zijn in Vlaanderen. Maar ook in Brussel en Wallonië zullen de prijzen van appartementen en huizen van bouwpromotoren nog stijgen. Zij het in mindere mate.


Btw op gezamenlijke aankopen

De maatregel geldt alleen voor gezamenlijke aankopen die gelijktijdig en bij dezelfde firma gebeuren. De btw van 21 procent is dus verschuldigd op het geheel wanneer bouwpromotor X een appartement of een huis, alsook de grond of het deel van de grond waarop de woning gebouwd is, op het zelfde ogenblik Y verkoopt aan eenzelfde persoon Z.
En wat als de bouwgrond of het deel van de bouwgrond bij één persoon gekocht wordt en de stenen bij een andere persoon? Of als beide verrichtingen gespreid in de tijd plaatsvinden? Dan is er geen sprake van een gezamenlijke aankoop en moet er ook geen btw op het geheel worden betaald. In dat geval blijft het huidige stelsel van toepassing. Goed om weten dus. Specialisten uit de bouwsector zijn daar uiteraard goed van op de hoogte, maar een verwittigd kandidaat-koper is er twee waard.


Leveringsdatum

Volgens Kurt Debrier en Ivan Massin van Deloitte Tax Services kent het grote publiek de specifieke regels van de btw-regelgeving meestal niet. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat de btw pas opeisbaar wordt op het moment van de verkoop en dus bij de levering van het goed. De datum van ondertekening van de aankoop op plan, van het verkoopcompromis of van het verlijden van de notariële akte is van geen belang.
De nieuwe reglementering op de gezamenlijke aankoop van bouwgrond en woning wordt pas van kracht op 1 januari 2011. Vindingrijke kandidaat-kopers die overwegen om nu al te bestellen met de bedoeling om geen btw op het geheel te moeten betalen, zullen er wellicht aan zijn voor de moeite. De kans is immers erg klein dat de levering binnen de 6 maanden plaatsvindt.
Maar wie nu al een gebouwd nieuwbouwappartement of -huis koopt van een bouwpromotor en dat laat leveren vóór 31 december, ontsnapt wel aan de btw op de bouwgrond of op het deel van de bouwgrond.


Forse prijsstijging

En dat is niet alles. In bepaalde streken van het land werd een forse prijsstijging genoteerd voor (grote) bouwgronden. Onderzoek heeft aangetoond dat die gronden veel succes kenden bij sommige bouwpromotoren. Die bouwden er appartementsgebouwen op en verkochten het geheel (deel van de bouwgrond + appartement). Ze klopten de waarde van de grond (waarop in Brussel en Wallonië slechts 12,5 procent registratierechten verschuldigd zijn en in Vlaanderen 10 procent) zoveel mogelijk op en verlaagden de waarde van de stenen (waarop in heel het land 21 procent btw betaald moet worden) tot een minimum. Dat maakte de verrichting meteen interessant voor beide partijen: de promotor kon rekenen op een hogere marge en de klant op een lagere aankoopprijs. Na 1 januari 2011 zal dat dus niet meer mogelijk zijn. Jammer voor de betrokken bouwpromotoren… en voor hun klanten.


Bron: Netto, De Tijd
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in