Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Vloerisolatie

Onze renovatiespecialist architect Geert Houtmeyers slaat zijn blik deze keer neerwaarts, richting de vloeren. Hij legt uit hoe je een bestaande vloer best isoleert bij een renovatie, en welke oplossingen mogelijk zijn voor akoestische of doorbuigingsproblemen bij houten verdiepingsvloeren.

Vloer op volle grond

De meeste bestaande woningen bezitten een vloer op volle grond. De opbouw van deze bestaande vloer is meestal niet meer dan een tegel geplaatst in een zand-cementbed. Daaronder zit dan gewoonweg de volle grond. Deze vloeropbouw voldoet bouwfysisch gezien niet meer aan het hedendaags wooncomfort.

Het aanbrengen van een vloerisolatie vormt een eerste stap om het binnenklimaat thermisch af te schermen van het buitenklimaat (lees de volle grond).

Vochtwerende laag

Het aanbrengen van de isolatie kan op verschillende manieren. Je kunt ervoor opteren om de bestaande vloer te verwijderen om aldus onder het bestaand vloerniveau een isolatielaag aan te brengen. Toch zijn er een aantal regels te respecteren. Je kan niet zomaar de vloer opbreken en dan vervolgens een isolatieplaat aanbrengen op de volle grond.

Als je deze methode toepast, moet je de bestaande grond uitgraven om eerst een gewapend betonnen dek aan te brengen. Gezien je in de volle grond zit en hier dus ook vocht in aanwezig kan zijn, moet je voor dit betonnen dek eerst een vochtwerende laag aanbrengen. Dit is een stevige plastic folie, polyethyleenfolie genaamd.

Vloerisolatie

Op deze betonnen dek kunnen eerst eventueel nieuw te voorziene leidingen aangebracht worden voor de technieken in de woning. Als deze zijn aangebracht, kan men de isolatielaag aanbrengen op de betonnen dek. De isolatielaag kan aangebracht worden onder de vorm van harde voorgevormde platen van het type EPS, XPS of PUR of ter plaatse aangebracht worden.

Gespoten PUR

Het voordeel bij een ter plaatse aangebrachte isolatielaag is dat deze fungeert als uitvullaag om de eigenlijke vloerafwerking te kunnen aanbrengen. De meest toegepaste vorm hiervan is de gespoten PUR isolatie. Deze kan in de gewenste dikte aangebracht worden. Ze wordt ter plaatse gespoten op de betonnen dek en is na ongeveer een 30-tal minuten al beloopbaar. Een bijkomend voordeel is dat ze een zeer goede isolatiewaarde bezit.

Isolatieplaten

Indien je wil werken met voorgevormde isolatieplaten, moet je eerst een bijkomende uitvulling plaatsen op de leidingen aangebracht op de betonnen dek. Dit betekent ook dat je meer opbouwhoogte zult moeten voorzien dan met de ter plaatste aangebrachte isolatie. Om ervoor te zorgen dat de bestaande plafondhoogte niet gewijzigd wordt, moet je hier op voorhand rekening mee houden.

Men kan er ook voor opteren om de isolatielaag onder de betonnen dek aan te brengen. Dan werk je uitsluitend met harde voorgevormde isolatieplaten.

Chape

Vooraleer je de eigenlijke vloerafwerking kunt plaatsen, moet er opnieuw een zand-cementbed worden aangebracht, de zogenaamde chape. Op deze chape kun je dan eender welke vloerafwerking plaatsen. Als je opteert voor een meer moderne en industriële look, kun je ook werken met een ter plaatse aangebrachte vloerafwerking.

Hier kent men twee types van vloerafwerking, de zogenaamde polybetonvloeren en de gietvloeren (epoxy- of polyuretaanvloeren).

Gietvloeren

De polybetonvloer wordt rechtstreeks op de isolatielaag aangebracht en de gietvloeren worden zoals al de anderen op een chape aangebracht. Bij deze laatste is het zeer belangrijk dat de chape voldoende gedroogd is vooraleer men deze kan aanbrengen.
Indien het budget het niet toelaat of er geen mogelijkheid is om de bestaande vloeropbouw te vervangen, bvb bij een vloer onder een bestaande kruipruimte of kelder, dan kun je de gietvloer ook aanbrengen rechtstreeks op de bestaande vloerafwerking. Uiteraard moeten hier ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden vooraleer men de nieuwe vloerafwerking kan aanbrengen.

Verdiepingsvloeren

Bij de renovatie van de verdiepingsvloeren moet je een onderscheid maken tussen vloeren uit een steenachtig materiaal of houten verdiepingsvloeren.
 

Steenachtige vloeren

  • Bestaan meestal uit handgemaakte potten uit gebakken keramisch materiaal versterkt met mortel of beton.
  • Deze komt men veelvuldig tegen in oude stallingen. Gezien op de verdieping in het verleden meestal hooi werd gestockeerd is hier meestal niets van afwerking op geplaatst. Het voordeel hiervan is dat je op deze vloeren meteen kan starten met het aanbrengen van een afwerking.
  • Je moet er wel op letten dat de stabiliteit van de vloer gegarandeerd is vooraleer je deze bestaande vloer gaat afwerken. Het is dan ook raadzaam om dit even te laten nakijken door een specialist ter zake.

Houten draagvloer

Houten draagvloeren zijn meestal opgebouwd uit houten bruggen met daarop een beplanking als afwerking. Aan de onderzijde van deze vloeren is meestal een bepleistering aangebracht in de vorm van een lattenwerk met daarrond een kalkpleister.

  • Het grote nadeel van deze bestaande houten vloeren is meestal de geluidshinder of akoestiek en de doorbuiging van de vloeren. Het akoestische probleem is op te lossen door een aantal bijkomende afwerkingsmaterialen op de juiste plaats aan te brengen. De akoestische problemen ontstaan onder meer door het contactgeluid van het lopen op de vloer en het transmissiegeluid dat probleemloos van beneden naar boven gaat door de vloer en omgekeerd.
  • Het eerste is op te lossen door het aanbrengen van een zwevende vloerafwerking. Men brengt onder de eigenlijke vloerafwerking een akoestische onderbreking aan dmv een contactgeluidabsorberend materiaal. In de handel zijn er egalisatieplaten voor handen die deze gestelde problemen kunnen oplossen. Zij kunnen dus tegelijkertijd fungeren als uitvulling van de bestaande vloer en als akoestische onderbreking. Op deze platen kun je dan weer eender welke vloerafwerking aanbrengen.
  • Om het probleem van de transmissiegeluiden op te lossen, moet je onder de bestaande plafondafwerking een zwevende constructie aanbrengen. Dit kan gerealiseerd worden door een verlaagd gipskarton plafond aan te brengen opgevuld met een akoestisch absorberend materiaal zoals een rots- of glaswolisolatie. Het nadeel is echter dat hierdoor de bestaande plafondhoogte verminderd wordt. Het is dus belangrijk om dit op voorhand in te calculeren.

Doorbuiging

De doorbuiging van bestaande houten vloeren kan worden opgelost door het aanbrengen van een egalisatiemateriaal, hetzij in voorgevormde platen hetzij in een ter plaatse aangebracht materiaal. Ook hier is de stabiliteit van de bestaande vloer te bekijken vooraleer je de vloer verder gaat afwerken.

 

Auteur: Architect Geert Houtmeyers - oktober 2009

Identikit renovatiespecialist Geert Houtmeyers
 

Geert Houtmeyers en zijn team hebben een uitgebreide ervaring in renovatieprojecten. In ieder project besteden ze aandacht aan energiezuinig en duurzaam bouwen.

 
 
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in