Vlaming voelt zich slecht geïnformeerd over de energiemarkt

De VREG heeft een nieuwe website en een informatiecampagne gelanceerd om de Vlaming beter te informeren over de energiemarkt. Met deze campagne wordt beter ingespeeld op de vragen van de specifieke gebruiker. Bijna de helft van de Vlamingen geeft immers aan niet goed geïnformeerd te zijn.


Een goed werkende energiemarkt heeft behoefte aan goed geïnformeerde energieafnemers. Ruim 20% van de elektriciteitsafnemers en ruim 15% van de aardgasafnemers hebben nog steeds een contract lopen met hun standaardleverancier. Zij kunnen een belangrijk voordeel genieten door actief te kiezen. Maar ook wie al een energiecontract heeft, moet alert blijven, de concurrentie tussen leveranciers biedt immers kansen voor de afnemers.

Uit de enquêtes van de VREG blijkt dat nog veel gezinnen en bedrijven onvoldoende geïnformeerd zijn over de vrijgemaakte energiemarkt. Bijna de helft van de gezinnen in Vlaanderen voelt zich niet (echt) goed geïnformeerd. Opvallend is dat 80% niet actief zoekt naar informatie over de energiemarkt.
Bij de bedrijven is het beeld gunstiger: 75% is goed genoeg geïnformeerd. Toch voelt nog 7% van de bedrijven, vooral kleine bedrijven tot 49 werknemers, zich onvoldoende op de hoogte. Wie zich voldoende geïnformeerd voelt, durft met vertrouwen de energiemarkt op te gaan om een leverancier te kiezen, zo blijkt uit het positieve verband tussen 'voldoende geïnformeerd' en 'contract gesloten'.

Nieuwe website
De vernieuwde VREG-website biedt de bezoeker een doelgroepgerichte aanpak, met aangepaste en begrijpelijke informatie voor privépersonen, zelfstandigen en bedrijven, overheden en de bedrijven uit de energiesector zelf. Optimale leesbaarheid, het gebruik van grafische voorstellingen als navigatiehulp, een verbeterde zoekfunctie, vereenvoudigde navigatie en opbouw en een printvriendelijke afdrukfunctie worden in een frisse en moderne vormgeving aangeboden.
De VREG-website verwelkomt de bezoeker met een startpagina waarop toegang geboden wordt tot algemene informatie-elementen. Zo vindt u er een begrijpelijke, grafische beschrijving van de werking van de energiemarkt, een voorstelling van de VREG, de energiewetgeving en de beslissingen en andere publicaties van de VREG en een consultatiepagina.

Ook de meest gezochte informatie is met één muisklik bereikbaar: de contactgegevens van de energieleveranciers, de opzoekmodule om uw netbeheerder te vinden, de leveranciersvergelijking waar privépersonen en kleine professionele afnemers een berekening kunnen maken en een overzicht van het aanbod van de energieleveranciers krijgen, en informatie over de energievoorziening als u verhuist.

Doelgroepgerichte informatie
Vervolgens vindt u op uw maat gesneden informatie door een doelgroepknop aan te klikken. Naast 'privé' is er een doelgroep 'professioneel', met aparte en aangepaste informatie voor zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's, grote bedrijven en overheden. 'Sector' vormt de derde doelgroep en biedt informatie aan de bedrijven binnen de energiesector. Die worden onderverdeeld in energieleveranciers, netbeheerders, producenten van groene stroom en WKK-producenten.
Op elke doelgroeppagina wordt enkel de informatie aangeboden die relevant is voor de betrokkene. De meest gezochte informatie is direct op het startscherm aanklikbaar.

Eigenaars van zonnepanelen
Een speciaal aandachtspunt is het steeds groeiende aantal eigenaars van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen). De informatie over subsidies en het groenestroomcertificatensysteem is nu beschikbaar voor alle doelgroepen, net als informatie over het aankopen van milieuvriendelijke stroom.

Administratieve vereenvoudiging
In de komende maanden komen nog extra elementen online. Zo communiceert de VREG binnenkort met de bedrijven uit de energiesector via een extranet. Dat beveiligde onderdeel van de website zal de leveranciers, netbeheerders en andere betrokkenen toelaten om informatie door te geven en op te vragen via elektronische formulieren. Zo dalen de administratieve lasten die voortvloeien uit de energieregelgeving.

Meer info: Vreg.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in