Financiele aspecten

Vlaming niet klaar voor nieuwe woonvormen

De Vlaming is nog niet klaar voor progressieve woonvormen zoals co-housing of kangoeroewonen. Een huizenruil tussen ouders en kinderen is wel aanvaardbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van KBC. Uit dezelfde rondvraag leren we dat ouders bereid zijn hun kinderen financieel of materieel te steunen voor de aankoop van een eigen woonst.
Ipsos bevroeg KBC klanten in groepsgesprekken tussen ouders en hun kinderen (tussen 26 en 35 jaar en nog niet in het bezit van een eigen woning) over betaalbaar wonen. Blijkt dat deze jongeren aan eigen vastgoed beginnen te denken bij een eerste vaste job of bij een eerste loon. Ze willen graag op eigen benen staan en alle hulp is daarbij welkom, maar niet altijd en te allen prijze. Ouders willen op hun beurt graag helpen: financieel of materieel. Veel hangt daarbij af van de eigen financiële situatie en het aantal kinderen in het gezin. Ouders willen ieder kind hetzelfde geven. Langdurige engagementen worden langs beide zijden afgewezen.

Geen progressieve woonconcepten

Nieuwe woonconcepten zoals een kangoeroewoning of co-housing zijn te progressief voor vele ouders en jongvolwassenen. Volgens de jongeren zal het kangoeroeconcept door de vergrijzing wel aan belang winnen. Maar vandaag zijn noch ouders noch jongvolwassenen er klaar voor. Jongvolwassenen willen het principe van co-housing wel overwegen. Het lijkt een ideale start, maar wat als er kinderen komen. Ouders staan weigerachtig tegenover het concept omwille van de privacy.
Huizenruil zien beide groepen wel als een win-winsituatie. Concreet betekent huizenruil dat de kinderen in het ouderlijke huis trekken en in ruil een appartement kopen voor de ouders.

Leeftijdsgenoten als informatiebron

Jongvolwassenen gaan vooral te rade bij leeftijdsgenoten voor informatie over het kopen, bouwen en/of verbouwen van een eigen woning. Ze kunnen allerhande vragen ongeremd stellen in hun vrienden- en kennissenkring. De jongvolwassenen verwachten dat hun antwoorden onverbloemd en eerlijk zullen zijn. Vrienden zitten doorgaans in dezelfde levensfase en hanteren een vergelijkbare levensstandaard waardoor hun antwoorden geloofwaardig zijn. Ouders worden ook nauw betrokken, maar worden niet altijd gezien als de meest accurate bron van informatie. Zij zijn emotioneel te betrokken waardoor hun kennis over financiën en vastgoed doorgaans lager wordt ingeschat.
Financiële instellingen moeten volgens de jongvolwassenen de rol vervullen van expertisecentrum met professionele adviseurs en concrete, duidelijke en volledige informatie in klare taal.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in