Financiele aspecten

Vlaamse verbeteringspremie voor verhuurders

De Vlaamse overheid kent premies toe aan verhuurders die hun pand verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor.

Premiebedrag ?

 • Het premiebedrag is afhankelijk van de werken die je uitvoert.
 • Voor dakwerken, of werken aan het buitenschrijnwerk bedraagt de premie maximaal 1 250 euro.
 • Voor gevelwerken bedraagt de premie 1 500 euro.
 • Voor werken aan de sanitaire of elektrische installatie is de premie 750 euro.
 • De volledige lijst met bedragen

Voorwaarden ?

 • De woning moet gedurende 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden.
 • Het inkomen van de aanvrager mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 56 060 euro.
 • Het kadastraal inkomen van de woning mag niet meer zijn dan 1 200 euro.
 • De woning moet in het Vlaamse gewest liggen.
 • De woning moet minstens twintig jaar oud zijn.
 • De kostprijs van de werken (inclusief btw) moet minstens het dubbele bedragen van het overeenstemmende premiebedrag.
 • De werken moeten uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer.
 • Je bewijst het uitvoeren van de werken met het indienen van facturen, die maximaal één jaar oud mogen zijn op het ogenblik van de aanvraag.
 • De werken die je laat uitvoeren staan in volgende lijst met goedgekeurde werkzaamheden.

Werkwijze ?

Vraag een aanvraagformulier aan via een Sociaal Verhuurkantoor in je buurt.

Te combineren ?

 • Je kunt maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar.
 • Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel.

Info ?

Sociaal Verhuurkantoor, Vlaamse Infolijn, tel. 1700, Bouwen en Wonen


 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in