Financiele aspecten

Vlaamse verbeteringspremie voor uitbreidingswerken voor verhuurders

De Vlaamse overheid kent premies toe aan verhuurders die uitbreidingswerken (laten) uitvoeren aan de woon-, kook-, of slaapruimten van een woning.

Premiebedrag ?

De premie bedraagt 50% van de gefactureerde kostprijs van de werken, met een maximum van 1 250 euro.

Voorwaarden ?

 • De woning moet gedurende 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuurd worden.
 • Je moet minstens 1 200 euro (inclusief btw) investeren in de woning.
 • Het inkomen van de aanvrager mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 53 030 euro.
 • Het kadastraal inkomen van de woning mag niet meer zijn dan 1 200 euro.
 • De woning moet in het Vlaamse gewest liggen.
 • Het minimale factuurbedrag (inclusief btw) bedraagt 1 200 euro.
 • Je bewijst het uitvoeren van de werken met het indienen van facturen, die maximaal één jaar oud mogen zijn op het ogenblik van de aanvraag.
 • Het moet gaan om uitbreidingswerken van de woon-, kook- of slaapruimten.
 • Na uitvoering van de uitbreidingswerken moet de woning ruim genoeg zijn om te voldoen aan de wettelijke normen. De oppervlakte van de woonlokalen (leefkamer, keuken en slaapkamer) moet dus minstens 18 m² zijn voor 2 personen, 40 m² voor 3 bewoners, 50 m² voor 4, 60 m² voor 5, enz.
 • Ook moet de woning bestaan uit minstens één woonlokaal (leefkamer, keuken of slaapkamer) voor twee personen, minstens drie woonlokalen voor 3 personen, minstens 4 woonlokalen voor 4 of 5 personen, enz.

Werkwijze ?

 • De premie aanvragen gebeurt met dit aanvraagformulier.
 • Dat gebeurt nadat de verbeteringswerkzaamheden werden uitgevoerd.
 • Je kunt facturen indienen die teruggaan tot maximaal één jaar voor de aanvraagdatum.

Te combineren ?

 • Je kunt maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar.
 • Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel.
 • Binnen een periode van 10 jaar kun je dus slechts eenmaal de verbeteringspremie voor uitbreidingswerken ontvangen.

Info ?

Sociaal Verhuurkantoor, Vlaamse Infolijn, tel. 1700, Bouwen en Wonen 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in