Financiele aspecten

Vlaamse verbeteringspremie voor uitbreidingswerken

Je kunt van de Vlaamse overheid een verbeteringspremie ontvangen voor uitbreidingswerken aan woon-, kook- of slaapruimten, indien je woning te klein is geworden voor je gezin.

Premiebedrag ?

50% van de gefactureerde kostprijs van de werken inclusief btw met een maximum van 1.250 euro.

Voorwaarden ?

 • Het inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 28 030euro. Per persoon ten laste mag je hier 1 460 euro bijtellen, of 2 780 euro per gehandicapt kind ten laste.
 • De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn, en heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximaal 1 200 euro.
 • De woning moet minstens 20 jaar oud zijn en in het Vlaamse gewest liggen.
 • Het minimale factuurbedrag (inclusief btw) bedraagt 1 200 euro.
 • Je bewijst het uitvoeren van de werken met het indienen van facturen, die maximaal één jaar oud mogen zijn op het ogenblik van de aanvraag.
 • Het moet gaan om uitbreidingswerken van de woon-, kook- of slaapruimten.
 • Na uitvoering van de uitbreidingswerken moet de woning ruim genoeg zijn om te voldoen aan de wettelijke normen. De oppervlakte van de woonlokalen (leefkamer, keuken en slaapkamer) moet dus minstens 18 m² zijn voor 2 personen, 40 m² voor 3 bewoners, 50 m² voor 4, 60 m² voor 5, enz.
 • Ook moet de woning bestaan uit minstens één woonlokaal (leefkamer, keuken of slaapkamer) voor twee personen, minstens drie woonlokalen voor 3 personen, minstens 4 woonlokalen voor 4 of 5 personen, enz.

Werkwijze ?

 • De premie aanvragen gebeurt met dit aanvraagformulier.
 • Dat gebeurt nadat de verbeteringswerkzaamheden werden uitgevoerd.
 • Je kunt facturen indienen die teruggaan tot maximaal één jaar voor de aanvraagdatum.

Te combineren ?

 • Je kunt maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar.
 • Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel van de verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden.
 • Voor eenzelfde woning kan binnen een periode van 10 jaar na de uitbetaling van een renovatiepremie geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden meer toegekend worden.

Info ?

Bouwen en Wonen, Vlaamse Infolijn, tel. 1700 of via mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in