Financiele aspecten

Vlaamse verbeteringspremie voor dakisolatie

Wat ?

Wie dak- of zoldervloerisolatie laat plaatsen in de woning, komt in aanmerking voor een verbeteringspremie.


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 100 euro als minstens 40 m² dak- of zoldervloerisolatie werd geplaatst. Dit bedrag wordt verhoogd tot 300 euro vanaf 100 m² isolatie en tot 500 euro vanaf 150 m² isolatie.


Voorwaarden ?


Het inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 27 200 euro. Per persoon ten laste mag je hier 1 420 euro bijtellen, of 2 780 euro per gehandicapt kind ten laste.
De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn, en heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximaal 1 200 euro.
De woning moet minstens 20 jaar oud zijn en in het Vlaamse gewest liggen.
Het minimale factuurbedrag (inclusief btw) bedraagt 1 200 euro.
Het werk moet door een geregistreerde aannemer worden uitgevoerd.
Je moet minstens 40 m² dak- of zoldervloerisolatie plaatsen met een R-waarde van minimaal 3 m²K/W.
De premie wordt uitgekeerd op basis van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. Het factuurbedrag inclusief btw moet minstens het dubbele bedragen van de toegekende premie.
De factuur dient van na 1 januari 2010 en van een geregistreerde aannemer te zijn. Ze mag evenmin ouder zijn dan 1 jaar op het ogenblik waarop je de premie aanvraagt.


Werkwijze ?

Je kunt de aanvraag indienen met dit aanvraagformulier.
Beschermde afnemers die werken met een geregistreerde aannemer, moeten geen aanvraag indienen voor een verbeteringspremie indien ze van hun netbeheerder een dakisolatiepremie ontvingen. De netbeheerder zal hiervoor alle nodige gegevens doorspelen aan Wonen-Vlaanderen.


Te combineren ?

Je kunt maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar. Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel. De verbeteringspremie voor dakisolatie kan dus slechts eenmaal voor dezelfde woning worden toegekend.


Info ?

Bouwen en Wonen, Vlaamse Infolijn, tel. 1700, wonenvlaanderen[at]rwovlaanderen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in