Financiele aspecten

Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse overheid kent de zogenaamde verbeteringspremie toe voor verbeteringswerken in je woning.

Premiebedrag ?

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel:

 • Dakwerken: 1.250 euro
 • Buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 • Sanitair: 750 euro
 • Elektrische installatie: 750 euro
 • Gevelwerken: 1.500 euro
 • Behandeling tegen opstijgend vocht: 750 euro
 • Werken om risico op CO-vergiftiging te verhelpen: 250 tot 1.000 euro afhankelijk van de werken
 • Verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen: 600 tot 1.250 euro

Voorwaarden ?

 • De verbeteringspremie is beschikbaar als u werken uitvoert aan een woning van minstens 25 jaar oud
 • en uw gezinsinkomen maximaal 29.600 euro bedraagt (+ 1.450 euro per persoon ten laste).
 • Wanneer u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor mag het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij samenwoont niet hoger zijn dan 59.200 euro.
 • Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder

Werkwijze ?

 • De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van de facturen van uitgevoerde werken.
 • Voor elke categorie van verbeteringswerken geldt een vast premiebedrag. Voor die werken dient u facturen voor te leggen van minstens het dubbele van het bedrag (incl. BTW).
 • Je kunt facturen indienen die teruggaan tot maximaal één jaar voor de aanvraagdatum.
 • Je kunt maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies voor één woning krijgen binnen een periode van 10 jaar.
 • Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel van de verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden.

Info ?

Vlaamse verbeteringspremie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in