Financiele aspecten

Vlaamse restauratiepremie voor monumenten

Eigenaars of erfpachters van een beschermd monument kunnen van het Vlaamse gewest, de provincie en de gemeente een financiële tussenkomst krijgen voor bepaalde werkzaamheden aan beschermd monumentaal erfgoed.

Premiebedrag ?

  • De aard van de werken en het monument bepaalt de hoogte van de premie.
  • Globaal gezien ligt die tussen 40% (de normale premie) en 90% (gebouwen bestemd voor de eredienst) van de kostprijs van de werken.
  • Je ontvangt minimum een premie van 2.500 euro, voor een particulier dossier bedraagt de subsidieerbare kost dan 9.000 euro.

Voorwaarden ?

  • Je neemt best eerst contact op met een erfgoedconsulent van de cel Monumenten en Landschappen.
  • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer.
  • De werken gebeuren in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, bouwverordeningen.

Werkwijze ?

  • De manier van werken overloop je best met de cel Monumenten en Landschappen.
  • Volgend aanvraagformulier dien je alleszins in te vullen.

Te combineren ?

  • De restauratiepremie is te combineren met andere overheidsbijdragen, ook met de onderhoudspremie voor monumenten.
  • De premies mogen dan uiteraard geen betrekking hebben op dezelfde werken.

Info ?

Afdeling Monumenten en Landschappen, Koning Albert II-laan 19 bus 2, 1210 Brussel; tel. 02/553.16.25 of via mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in