Vlaamse regering bestrijdt energiearmoede

Vanaf 1 juli 2009 zullen ook mensen die met aardgas verwarmen een budgetmeter kunnen plaatsen. Dat is een van de meest opmerkelijke maatregelen van een plan van de Vlaamse regering voor de bestrijding van energiearmoede.


Energie afsluiten

De Vlaamse regering keurde pas het ontwerpbesluit goed met maatregelen ter bestrijding van energiearmoede. Dit ontwerp moet ertoe bijdragen dat mensen die in armoede leven, niet meer om reden van armoede worden afgesloten van aardgas of elektriciteit. Dit ontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


Vijf speerpunten

Volgende vijf speerpunten treden vanaf 1 juli 2009 in werking.

Opzegtermijn wordt verdubbeld.
De minimale termijn die een leverancier moet respecteren als hij het leveringscontract opzegt, wordt verlengd van één naar twee maanden. De verlenging moet klanten meer tijd geven om voor het einde van de opzegtermijn een nieuwe leverancier te vinden, zodanig dat zij kunnen blijven genieten van de voordelen van de vrije markt.

Aardgasbudgetmeter wordt ingevoerd.
Sinds kort is er ook voor aardgas een budgetmeter op de markt, die aan alle veiligheidsvereisten voldoet. Vanaf 1 juli 2009 kunnen er aardgasbudgetmeters wordt geplaatst.

Budgetmeterfaciliteiten worden gebruiksvriendelijker.
Om de verplaatsingen die een klant moet maken om zijn budgetmeter op te laden tot een minimum te beperken, zal niet alleen in iedere gemeente waar een budgetmeter actief is, minstens één oplaadpunt operationeel zijn, maar zal de minister het aantal oplaadpunten uitbreiden op basis van de reële behoeften. Verder moeten aan de klanten ook verschillende betaalmogelijkheden worden aangeboden, bijvoorbeeld cash, elektronisch, langs de post of via een telefooncel.

Procedures voor af- en heraansluiting worden vastgelegd.
Het ontwerp zorgt er voor dat armoede geen reden meer kan zijn om gezinnen af te sluiten van energie. Het decreet van 2007 heeft het recht op een ononderbroken toevoer van elektriciteit en aardgas uitdrukkelijk opgenomen als openbare dienstverplichting. De netbeheerder zal enkel kunnen overgaan tot afsluiting van de energietoevoer of tot het indienen van een verzoek tot afsluiting bij de Lokale Adviescommissie na het volgen van strikte procedures. Ook bij het heraansluiten van de energietoevoer dienen strenge regels te worden gevolgd, zodat een heraansluiting binnen de kortst mogelijk termijn kan gebeuren.

Beschermde afnemers worden gelijkgeschakeld met afnemers die recht hebben op sociale maximumprijs.
Door automatische toekenning van de sociale maximumprijs zullen meer afnemers genieten van de voordelen. Momenteel weten veel afnemers niet dat ze onder het statuut van beschermde afnemer vallen. Bij automatisering moeten afnemers geen attesten meer opvragen en moeten leveranciers en netbeheerders geen attesten meer verwerken. Het betekent dus een aanzienlijke daling van administratieve lasten en kosten.


Dringende maatregelen

Met deze ingrepen wenst Vlaams minister Hilde Crevits verder te zorgen voor een doeltreffende bescherming van mensen die in armoede leven. Om er voor te zorgen dat mensen die problemen hebben met de betaling van de energiefactuur, niet zomaar kunnen worden afgesloten, zijn overigens al een aantal dringende maatregelen genomen:

• de verlenging van de termijn voor de plaatsing van budgetmeters bij klanten van de netbeheerder met betalingsmoeilijkheden tot twee maanden
• het kosteloos ter beschikking stellen van budgetmeters voor niet-beschermde klanten
• de uitbreiding van de minimale levering van 6A naar 10A
• de gelijkschakeling van het afsluitverbod in de winter voor elektriciteit en aardgas, met tegelijkertijd een verruiming van de periode waarin niet mag worden afgesloten van twee naar drie maanden. De minister krijgt tevens de mogelijkheid om de periode vroeger te laten ingaan of langer te laten duren.


Bron: Vlaams minister Hilde Crevits

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in