Financiele aspecten

Vlaamse premie voor dak-, muur- en vloerisolatie

De Vlaamse overheid kent een premie toe aan wie in de loop van 2012 zijn dak, muur en/of vloer isoleert. De premie geldt ook voor doe-het-zelvers.

Premiebedrag ?

Vanaf 1 januari 2012 zijn de premies voor dak-, muur- en vloerisolatie hervormd . Ook kleine daken (kleiner dan 40m²) komen vanaf nu in aanmerking kunnen komen voor een premie.

De premie van de netbeheerder en de premie van de Vlaamse overheid zullen samensmelten tot 1 premie. De hoogte van de premie zal afhankelijk zijn van:

 • Het aantal m² geïsoleerde oppervlakte
 • De R-waarde van het isolatiemateriaal
 • Gebruik van een geregistreerd aannemer of doe-het-zelf

De maximumbedragen zijn zo opgesteld dat er steeds voor maximum 120 m² dakisolatie zal gesubsidieerd worden.

Voor beschermde afnemers (onder meer leefloners en gepensioneerden) kan het bedrag oplopen.

Voor mensen die een beroep doen op een geregistreerd aannemer zijn de premiebedragen de volgende:

Dakisolatie (of zoldervloerisolatie) Rd-waarde 3,5:
6 euro per m² (maximum 720 euro)

Rd-waarde 4:
7 euro per m² (maximum 840 euro)

Rd-waarde 4,5:
8 euro per m² (maximum 960 euro)
 

Buitenmuurisolatie Rd-waarde moet minimum 2 bedragen

15 euro per m² (maximum 2000 euro)
 

Spouwmuurisolatie lambdawaarde van maximaal 0.065 W/mK en de volledige spouw moet worden gevuld

6 euro per m² (maximum 800 euro)
 

Vloerisolatie:
• vloerisolatie op volle grond
• Isolatie op het plafond van een kelder of het plafond van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte
Rd-waarde van minimum 1,2

6 euro per m² (maximum 800 euro)
 

Mensen die zelf dakisolatie plaatsen, krijgen volgende premies: 

Dakisolatie (of zoldervloerisolatie) Rd-waarde 3,5:
3 euro per m² (maximum 360 euro)

Rd-waarde 4:
3,5 euro per m² (maximum 420 euro)

Rd-waarde 4,5:
4 euro per m² (maximum 480 euro)
 

 

Voorwaarden

 • De werken moeten uitgevoerd en betaald worden in de loop van 2012
 • Er wordt minstens 40 m² nieuw isolatiemateriaal geplaatst (onder het dak of op de zoldervloer)
 • Enkel voor woningen die in Vlaanderen gelegen zijn en voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • De R-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minimaal 3 m²K/W zijn. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (in W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3 m²K/W te komen. De lambda- en R-waarden van de isolatiematerialen moeten worden bepaald volgens de richtlijnen van de norm NBN B 62-002. Riet en thermisch isolerende folies worden niet aanvaard als isolatiemateriaal
 • Kosten die in aanmerking komen zijn de kosten van het isolatiemateriaal zelf, kosten voor de plaatsing van het isolatiemateriaal door een geregistreerd aannemer en kosten voor het dampscherm, het bevestigingsmateriaal, het onderdak, het houtwerk om kepers te verbreden en het houtwerk om zoldervloerisolatie te ondersteunen
 • Volgende kosten komen niet in aanmerking: kosten voor de binnenafwerking, kosten voor een nieuw dak of nieuwe dakpannen, kosten voor dakramen
 • Voor appartementen kunnen er zoveel dossiers worden ingediend als er afzonderlijke appartementen in het gebouw aanwezig zijn. Indien hierdoor de vereiste 40 m2 niet wordt bereikt per dossier, moet het aantal afzonderlijke dossiers worden verlaagd. Per dossier moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend bij de netbeheerder, telkens voorzien van een individuele factuur op naam van de aanvrager voor het betrokken aantal vierkante meter geplaatste dakisolatie waarop de aanvraag slaat

Werkwijze ?

 • Je kunt deze premie aanvragen via het aanvraagformulier van je netbeheerder. Je hoeft dus geen apart aanvraagformulier in te dienen
 • Je stuurt het aanvraagformulier en facturen samen op naar uw netbeheerder. Beschermde afnemers moeten ook een bewijsstuk meesturen
 • Nadat je de premie van de netbeheerder ontvangen hebt, worden uw gegevens automatisch overgemaakt aan het Vlaams Energieagentschap (VEA)
 • Minimaal vijf maanden na de uitbetaling van de netbeheerder, kan u de premie van de Vlaamse overheid ontvangen op uw rekening. Deze uitbetaling verloopt automatisch. U ontvangt hierover geen brief

Voor facturen van 2011 moet je de aanvraag indienen voor 1 juli 2012.
Voor facturen van 2012 moet je de aanvraag indienen voor 1 juli 2013.

Te combineren ?

 • De premie kan maar eenmaal per woning worden aangevraagd.
 • De premie mag gecumuleerd worden met andere financiële tegemoetkomingen, zoals de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen, de premie voor niet-belastingbetalers, de verbeterings- en aanpassingspremie voor bijvoorbeeld constructieve dakwerkzaamheden, enz.
 • Beperking is uiteraard dat nooit meer dan 100% van de kostprijs gesubsidieerd kan worden.

Info ?

Bij het Vlaams Energieagentschap, in deze brochure of via de Vlaams infolijn, tel. 1700. 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in