Financiele aspecten

Vlaamse onderhoudspremie voor monumenten

De Vlaamse overheid beloont de eigenaars, huurders of houders van zakelijke rechten van beschermde monumenten met premies voor het onderhoud, herstellen en instand houden van de monumenten.

Premiebedrag ?

Je kan veertig procent van het factuurbedrag zonder btw terugkrijgen, met een maximum van 30 000 euro. Voor monumenten zonder economisch nut (ZEN-monumenten) wordt 80% van het factuurbedrag terugbetaald, met hetzelfde maximaal bedrag.

Voorwaarden ?

 • Het gaat om kleinere onderhoudswerken aan het gebouw, zoals stabiliteitsingrepen, dakwerken, herstellingen van gevels.
 • De werken worden uitgevoerd door een erkende aannemer.
 • De werken gebeuren in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, bouwverordeningen.
 • Je vult dit aanvraagformulier volledig in en geeft de overheid de toelating de werken te komen controleren.

Werkwijze ?

 • Je neemt best eerst contact op met een erfgoedconsulent van de cel Monumenten en Landschappen.
 • Die zal een plaatsbezoek brengen en de geplande werken eerst bespreken.
 • De onderhoudspremie aanvragen gebeurt via dit aanvraagformulier.
 • Het aanvraagformulier moet in viervoud bezorgd worden aan de cel Monumenten en Landschappen van jouw provincie. 
 • Van eventuele foto’s of plannen volstaat één exemplaar.
 • Het onderhoudsdossier moet ook volgende bijlagen bevatten: een motivatie waaruit blijkt dat de werken verantwoord zijn en bijdragen tot de herwaardering van het monument; een beschrijving van de werkzaamheden; een kostenraming of één of meer offertes van één of meer aannemers.
 • Als je dossier goed samengesteld is, krijg je binnen zestig dagen antwoord of je in aanmerking komt voor goedkeuring.
 • Beginnen met de werken kan pas nadat je een schriftelijke bevestiging kreeg van de toekenning van de premie.

Te combineren ?

Je kunt de onderhoudspremie combineren met andere overheidsbijdragen, maar niet met de restauratiepremie voor beschermde monumenten.

Info ?

Afdeling Monumenten en Landschappen, Koning Albert II-laan 19 bus 2, 1210 Brussel; tel. 02/553.16.25 of via mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in