Financiele aspecten

Vlaamse huursubsidie

Wat ?

Mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning kunnen een tegemoetkoming in de huurprijs krijgen van de Vlaamse overheid. Dat kan ook als je verhuist naar een woning die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor.


Premiebedrag ?

De huursubsidie wordt gedurende maximaal negen jaar toegekend en bedraagt per maand (afhankelijk van het inkomen van de aanvrager) 100, 150 of 200 euro tijdens jaar 1 en 2; 80, 120 of 160 euro tijdens jaar 3 en 4; 60, 90 of 120 euro tijdens jaar 5 en 6 en 60 euro per maand of 360 euro per jaar tijdens jaar 7, 8 en 9.
Voor bejaarde en gehandicapte huurders wordt de huursubsidie levenslang toegekend, en neemt de subsidie niet af.
Wie aan alle voorwaarden voldoet, komt meteen na de verhuizing ook in aanmerking voor een Vlaamse installatiepremie. Die bedraagt 300, 450 of 600 euro, afhankelijk van je inkomen.


Voorwaarden ?

Het belastbaar gezinsinkomen van drie jaar voor de aanvraag mag niet meer dan 15 530 euro bedragen (verhoogd met 1 390 euro per persoon ten laste).
De huurprijs van de nieuwe huurwoning (exclusief bedragen verschuldigd voor beroepslokalen, garages, of eender welke levering van goederen of diensten) moet minder zijn dan 520 euro per maand. Dat bedrag mag worden verhoogd met 7% per persoon ten laste tot en met de vierde.
Het huurwoning mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn.
Je mag tijdens de drie jaar die voorafgaan aan de aanvraag geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad hebben. Hierop bestaan echter een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als die woning gesloopt wordt, als je onteigend wordt of als je deze woning verkoopt omdat ze te klein, ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast is.


De huursubsidie is alleen voor huurders die een andere woning in huur nemen


- nadat hij een onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning heeft verlaten
- nadat hij een ongeschikt verklaarde woning of kamer verlaten heeft die minstens 2 problemen van categorie III en 50 strafpunten vertoont op het technisch verslag van de onderzoeker
- nadat hij een te kleine woning verlaten heeft waarin hij minstens 12 maanden was ingeschreven
- nadat hij een camping heeft verlaten waarin hij al sinds 1 januari 2001 zijn hoofdverblijfplaats had
- waarvoor hij een federale installatiepremie of verhoging van het leefloon heeft ontvangen via het OCMW
- nadat hij een onroerend goed heeft verlaten dat niet hoofdzakelijk voor huisvesting dient (b.v. een hangar, loods...) en dat veiligheids- en gezondheidsrisico's vertoont die in een proces-verbaal van de Vlaamse Wooninspectie zijn opgenomen.

Bejaarde en gehandicapte huurders komen in aanmerking als zij verhuizen van een onaangepaste naar een conforme en aangepaste woning.
Huurders die een woning in huur nemen van een sociaal verhuurkantoor, komen eveneens in aanmerking, ongeacht de toestand van de verlaten woning.


Werkwijze ?

Vul volgend aanvraagformulier in.
Doe dit best aangetekend, en liefst vooraleer je verhuist naar de nieuwe woning of flat.
De aanvraag mag ingediend worden tot zes maanden na de verhuizing, maar de woning die je hebt verlaten moet dan nog toegankelijk zijn voor een onderzoek ter plaatse.
Aan de hand van een onderzoek wordt vervolgens nagegaan of de verlaten woning en de nieuwe huurwoning voldoen aan de voorwaarden. De eerste uitbetaling gebeurt binnen vier maanden na de goedkeuring.
Eenmaal je de huursubsidie ontvangt, moet je in een goede, aangepaste woning blijven wonen.
Na twee jaar wordt nogmaals gecontroleerd of je inkomen nog onder het plafond zit.


Info ?

Bouwen en Wonen, Vlaamse Infolijn, tel. 1700, wonenvlaanderen[at]rwovlaanderen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in