Financiele aspecten

Verzekeraars vechten nieuwe wet schuldsaldoverzekering aan

De Belgische verzekeringssector vecht een nieuwe wet aan die zwaar zieken toegang moet geven tot een schuldsaldoverzekering. Test-Aankoop en het Vlaams Patiëntenplatform reageren verontwaardigd. 


Begin dit jaar werd een wet goedgekeurd die zwaar zieken, zoals kankerpatiënten of suikerzieken, het mogelijk maakt toch een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering is nodig om een hypothecair krediet te kunnen afsluiten.
Maar volgens Assuralia, de federatie van de verzekeringssector, is die wet 'onwerkbaar'. Want telkens een verzekeraar een bjipremie wil aanrekenen, moet een tweede opinie gevraagd worden aan een herverzekeraar en vervolgens aan een soort tariferingsbureau.
'In de praktijk betekent dat voor iedere roker of persoon met overgewicht die we een bijpremie van zelfs maar 1 euro aanrekenen, heel dat parcours afgelegd moet worden. In plaats van de naar schatting 2.000 tot 4.000 dossier van zwaar zieken, zal het aantal dossiers al snel oplopen tot 50.000,' stelt Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia.

Ook het feit dat een verzekeraar zich moet beperken tot de vragen op een standaard-vragenlijst en dat de wet een maximumpremie oplegt, kan voor Assuralia niet. De sector trekt naar het Grondwettelijk Hof om de wet te laten vernietigen. De wet zou uiterlijk op 3 februari 2011 in werking treden.

Assuralia stelt wel een alternatief voor, waarbij de speicale procedure pas gevolgd moet worden wanneer de bijpremie aanzienlijk is. De verzekeraars pleiten er ook voor om de lasten van het systeem te verdelen tussen de verzekeraars, de overheid en de kredietsector.
Consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt de demarche van Assuralia 'onaanvaardbaar en een slag in het gezicht van chronisch zieken en personen met een handicap.' 'De wet is niet perfect, maar vormt wel een aanvaardbare basis om op termijn verdere stappen te kunnen zetten ten voordelele van personene met een verhoogd gezondheidsrisico', klinkt het. Het Vlaamse Patiëntenplatform betreurt de beslissing van Assuralia.

Bron: De Tijd

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in