Financiele aspecten

Verwarmingstoelage

Wat ?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds reikt verwarmingstoelages uit aan personen met een beperkt inkomen.


Premiebedrag ?

De premie is afhankelijk van de literprijs van de brandstof. Stijgt de literprijs, dan zal ook de toelage stijgen. Als de prijs van de brandstof minder kost dan 0,40 euro/liter, wordt geen toelage uitbetaald. Voor een prijs tussen 0,40 en 0,425 euro/liter bedraagt de premie 0,03 euro/liter. Voor een prijs tussen 0,425 en 0,45 euro wordt dat 0,05 euro/liter, voor brandstof tussen 0,45 en 0,475 euro/liter 0,07 euro toelage/liter. Vervolgens wordt de toelage verhoogd met 0,01 euro/liter per per prijsverhoging van de brandstof met 0,025 euro/liter.
Het Fonds komt per winter per gezin tussen voor maximaal 195 euro of 1 500 liter brandstof.
Wie zijn brandstof aan de pomp koopt, heeft recht op een forfaitaire toelage van 100 euro.


Voorwaarden ?

De premie is er alleen voor inwoners van het Vlaamse gewest.
Je moet behoren tot een van de volgende categorieën personen met een beperkt inkomen:

    1. Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming zoals WIGW’s, langdurig werklozen, kinderen met een handicap, bejaarden met een gewaarborgd inkomen, mensen met een uitkering voor personen met een handicap, leefloongerechtigden, gerechtigden op een financiële maatschappelijke hulp vergelijkbaar met het leefloon.
      Het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden mag bovendien niet hoger zijn dan 13 246,34 euro, verhoogd met 2 452,25 per persoon ten laste. 
    2. Personen met een begrensd inkomen: alle Vlamingen met een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan of gelijk aan 13 246,34 euro, verhoogd met 2 452,25 per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning. 
    3. Personen met schuldoverlast: Vlamingen met een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.


Werkwijze ?

Wie denkt in aanmerking te komen voor deze steun, moet binnen zestig dagen na levering van de brandstof contact opnemen met het OCMW van zijn/haar gemeente
Als bewijs moet je alleszins de leveringsfactuur bijhouden, naast een bewijs van het gezinsinkomen of een attest over de schuldenregeling.
Indien het OCMW beslist dat je recht hebt op de toelage, ontvang je dit bedrag cash, via een storting op je rekeningnummer of wordt de toelage via het OCMW rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier.


Te combineren ?

Deze toelage is te combineren met andere voordelen.


Info ?

Sociaal Verwarmingsfonds, Léon Lepagestraat 4 in Brussel; info[at]vf-fc.be; 0800/90 929

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in