Financiele aspecten

Verbouwen volgens verlaagd BTW-tarief: de spelregels

Wie een woning verbouwt ouder dan 5 jaar kan hiervoor genieten van een verlaagd BTW-tarief als hij aan enkele spelregels voldoet. Welke regels dit zijn, is niet altijd even duidelijk. Habitos.be zet ze even voor je op een rijtje.


Belangrijkste uitgangspunt om van het verlaagde tarief te kunnen genieten is dat je ‘eindgebruiker’ bent. Deze term in het KB wil niet meer of minder zeggen dan dat je de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van de woning bent.

Voorwaarden
Iedere eindgebruiker die aan zes voorwaarden voldoet, kan aanspraak maken op het verlaagde BTW-tarief.

1. de woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning gebruikt
2. de woning is ouder dan 5 jaar
3. de renovatiewerken moeten aan u als eigenaar of huurder van de woning worden verstrekt en gefactureerd door een geregistreerde aannemer.
4. de renovatiewerken zijn werk in onroerende staat of worden er mee gelijkgesteld
5. de factuur van uw aannemer moet de voorgeschreven vermeldingen bevatten
6. de renovatiewerken moeten betrekking hebben op de eigenlijke woning.

De droge opsomming van deze zes voorwaarden zegt iets en eigenlijk ook weer niets. Daarom gaan we wat dieper in op deze punten.
Het gebruik als privé-woning spreekt voor zich. Je kan bijvoorbeeld niet in een advocatenkantoor van 7 jaar oud een airconditioning laten plaatsen aan het verlaagde BTW-tarief.

Onroerende staat
Wat wil ‘ouder dan 5 jaar’ nu precies zeggen? Om de leeftijd van de woning te bepalen wordt gekeken naar de datum van de eerste ingebruikname van de woning. Dat moment moet 5 jaar of langer geleden zijn.
Deze ouderdom van de woning moet je met een attest aan de aannemer bewijzen. De meeste aannemers hebben wel zo’n attest. Het volstaat wanneer je hier jouw persoonlijke gegevens op invult en het ondertekent.

Werk in ‘onroerende staat’ is de plaatsing van een voorwerp dat door de plaatsing eigen aan de woning wordt. Het wordt dus geacht niet meer verplaatst te worden. De plaatsing van een bad of een verwarmingsketel zijn hiervan een goed voorbeeld. Wanneer je verhuist zal je het bad of de verwarmingsketel in principe niet gaan uitbreken en meenemen.

Dit maakt ook dat de levering en plaatsing van huishoudtoestellen zoals ovens, koelkasten, kookplaten en afwasmachines zijn uitgesloten. Ook al worden sommige van deze apparaten ingebouwd.
Het gebruikelijke huishoudelijke onderhoud is een onroerende handeling, maar dit wordt uitgesloten van het verlaagde BTW-tarief.

Aard van de werken
Een belangrijk criterium om uit te maken of te werken in aanmerking komen voor het verlaagde BTW-tarief is dat ze betrekking moeten hebben op de woning. Hierdoor worden de tuinaanleg, het plaatsen van afsluitingen, een sauna, een zwembad, tennisterrein en dergelijke installaties uitgesloten van het verlaagde BTW-tarief.
Tot hier was het gemakkelijk. Naast dit eerste criterium wordt ook rekening gehouden met de aard van de werken. Dit is vaak het grootste struikelblok of discussiepunt. Werken die aanvaard worden zijn:

Omvorming, rehabilitatie en renovatie
Onder omvormen wordt verstaan de verbouwing van een gebouw. Het maakt niet uit of het nu om de binnen- of buitenzijde van dit gebouw gaat. Ook de uitbreiding van een gebouw – door het toevoegen van nieuwe vertrekken of het vergroten van bestaande vertrekken – valt onder omvorming.
Belangrijke voorwaarde bij het uitbreiden is dat de oppervlakte van het oude gedeelte groter dient te blijven dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitbreiding
Het herbouwen en de afbraak van de woning zijn in het algemeen onderworpen aan 21%. Hierop gelden evenwel enkele uitzonderingen. De Federale overheid heeft in haar beleidsverklaring ook aangegeven dat ze het BTW-tarief voor vervangingsnieuwbouw in bepaalde gebieden wenst te verlagen naar 6%. Het is hiervoor echter nog wachten op een wetgevend initiatief.

Verbeteringen, herstellingen en onderhoud
Hieronder vallen werken die bedoeld zijn om de woning in een goede staat te houden of te brengen. Deze werken gaan verder dan de gewone reinigingswerken (die zijn overigens uitgesloten). Het gaat bijvoorbeeld om schilder- en behangwerken, schuren of vernissen van een parketvloer, onderhoudswerken aan de centrale verwarming, het vegen van de schoorsteen, het verwijderen van gevelvervuiling door deze bijvoorbeeld te zandstralen.

Leveren en plaatsen
Bepaalde materialen zullen alleen maar aan 6% gefactureerd worden wanneer ze ook geplaatst worden door dezelfde (geregistreerde) aannemer.

- De centrale verwarming en airconditioning (hierbij horen ook de radiatoren, vloerverwarming, thermostaten,…)
- De sanitaire installatie (vaste toestellen die zijn aangesloten op de waterleiding of de riolering)
- De elektrische installatie (met uitzondering van de verlichting en lampen)
- De bel, het brandalarm, het alarm
- Opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, dampkappen, ventilatoren en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust.
- Luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst.
- Wandbekleding en vloerbekleding

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in