Veiligheid op bouwwerven is sterk achteruit gegaan

De afgelopen twee jaar is de veiligheid op bouwwerven er sterk op achteruit gegaan. Dat zegt de contactvereniging voor veiligheidscoördinatoren in de bouwsector VC-CS.
"In tegenstelling tot een daling van de incidenten, stijgt de ernstgraad van de zware ongevallen en de ongevallen met een dodelijke afloop", zegt Jean-Pierre Van Lier van de VC-CS. Exacte cijfers ontbreken nog, maar globaal is er al wel een neerwaartse trend op te merken, zegt hij.

Verplicht
Heel wat bouwwerven worden volgens Van Lier nog zonder veiligheidscoördinator voltrokken. Nochtans is het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht vanaf dat er twee aannemers op de werf aanwezig zijn, ongeacht dit gelijktijdig is of niet. "En daaraan zijn talrijke risico's verbonden voor de betrokken bouwpartners," luidt het.

Strafrechterlijke vervolging
Eerst en vooral is er kans op strafrechterlijke vervolging, aldus Van Lier. Voorts kunnen de bouwpartners in geval van een ongeval op de werf persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Bovendien kan de overheid wanneer de veiligheidscoördinatie ontbreekt of wanneer er een 'nepcoördinator' werd aangesteld de werf stilleggen. "Toezichthouders krijgen de laatste tijd steeds meer met dergelijke fenomenen te maken", zegt Van Lier. Hij voegt er nog aan toe dat een onroerend goed zonder het verslag van de veiligheidscoördinator onverkoopbaar is. "De notaris zal weigeren de notariële akte te verlijden," luidt het.

Verwarring
Het KB met betrekking tot de veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwwerven is nog steeds voor alle bouwwerven van kracht. "In zijn kort bestaan werd het al meermaals gewijzigd en dat leidt tot verwarring," zegt Van Lier nog.

Ongevallen terugdringen
De contactvereniging roept alle bouwpartners nu op om de veiligheidscoördinatie juister in te vullen en de bestaande regelgeving correct toe te passen om zo het aantal ongevallen op bouwplaatsen terug te dringen.

Bronnen: belga/hln

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in