Financiele aspecten

VCB vraagt verlenging van overheidssteun

De winter is dit jaar nog drie weken vroeger ingetreden dan vorig jaar en toen al was sprake van voortijdig winterweer. Juist dit jaar komt een te vroege winter zeer ongelegen. Een groot aantal opdrachtgevers rekende erop dat de werken nog tegen het jaareinde af zouden zijn om op die manier nog van belangrijke premies en tegemoetkomingen te kunnen genieten.


Precies dit jaareinde lopen een aantal belangrijke steunmaatregelen voor de bouw op het vlak van BTW en fiscale aftrek ten einde. Tegelijk verliezen de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen vanaf 1 januari volgend jaar 20 euro in waarde. Bij een laattijdige plaatsing van zonnepanelen loopt de particulier per jaar ongeveer 100 euro aan tegemoetkomingen mis. Maar doorwerken is in de huidige weersomstandigheden onmogelijk. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt aan de overheid de steunmaatregelen minstens in functie van het onvoorzienbaar slechte weer te verlengen.

Dit jaar is de winter al begonnen te midden van de herfst. Uit de statistieken over het winterverlet van de laatste jaren blijkt dat de bouw in Vlaanderen vóór de kerstvakantie slechts af en toe met onwerkbaar weer wordt geconfronteerd. Maar deze week legde het winterweer reeds vanaf 27 en 28 november al de Vlaamse bouwplaatsen stil. Voor Vlaanderen is dit een uitzonderlijke situatie.

Eind 2009 had de bouw ook te maken met een relatief vroege intrede van de winter. Maar toen begon het pas vanaf 14 december overal in Vlaanderen te winteren. Tijdens de meeste jaren kan men in de Vlaamse bouw bijna ongehinderd doorwerken tot aan de kersperiode. Bovendien gaat het momenteel om meer dan een kortstondige winterprik. Het slechte weer zet door. Zo voorspelt het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) voor volgende week maandag en dinsdag eveneens permanente vorst, dus ook overdag. De aannemers zullen de werken dus niet zo snel weer kunnen hervatten.

De snelle intrede van de winter dit jaareinde komt bovenop de uitzonderlijk lange winterperiode van het begin van dit jaar. Bij bouwactiviteiten die volop aan het ongure winterweer blootstaan, zoals dak- en wegenwerken, loopt het aandeel verloren werkdagen op jaarbasis op tot 25% terwijl het verlies aan werkdagen ten gevolge van slecht weer doorgaans beperkt blijft tot 10 à 15%. De bedrijven kunnen daardoor onvoldoende omzet maken om de vaste kosten te dekken. Grote bedrijven moeten per dag maar liefst 50.000 euro vaste kosten doorbetalen, onder meer aan rentelasten, lonen van bedienden enz. Voor gans de sector kan het verlies op ongeveer 10 miljoen euro per dag worden geraamd.

De kosten lopen nog eens extra op als de aannemers af te rekenen hebben met uitvoeringstermijnen die niet zijn uitgedrukt in aantal werkdagen maar in aantal kalenderdagen. Voor deze projecten moeten de werken immers tegen een vooraf vastgestelde datum zijn beëindigd. Als die datum niet wordt gehaald, dreigen boetes wegens termijnoverschrijding. Contracten met uitvoeringstermijnen in kalenderdagen komen trouwens steeds meer voor. Zij blijven niet beperkt tot bijvoorbeeld de sociale woningbouw. Ook bij het toenemend aantal werken die gebeuren via PPS (publiek-private samenwerking), worden de opleveringsverplichtingen in kalenderdagen uitgedrukt. Op die manier verleggen steeds meer opdrachtgevers het weerrisico bij de aannemers

Voor heel wat bouwwerken is het jaareinde een belangrijk opleveringsmoment. De vraag om de werken tegen het jaareinde te beëindigen is dit jaar nog acuter doordat tal van tegemoetkomingen vanwege de overheid tegen het jaareinde aflopen. Zo kan na 2010 geen enkele factuur voor nieuwbouw nog worden gehonoreerd tegen een BTW-tarief van 6%.

Ook de minimumsteun voor zonnepanelen gaat vanaf 1 januari 2011 met 20 euro naar omlaag van 350 naar 330 euro per groenestroomcertificaat. Deze vermindering komt er sowieso, los van de actuele discussie of vanaf 1 april 2011 de vermindering al dan niet wordt versneld. Als de panelen niet meer voor het jaareinde kunnen worden geplaatst, betekent dit voor particulieren een inkomstenverlies van 100 euro per jaar (en de tegemoetkoming geldt voor twintig jaar). Voor grotere installaties (bijvoorbeeld op daken van distributie- en kantoorgebouwen) loopt het verlies op tot meer dan duizend euro’s per jaar.

De opdrachtgevers zullen dan ook belangrijke voordelen aan zich zien voorbijgaan. Om onnodige verliezen bij de aannemers te vermijden en om te verhinderen dat de opdrachtgevers belangrijke tegemoetkomingen zouden verliezen waarop ze normaliter nog hadden kunnen rekenen, vraagt de VCB dat de overheid de afbouw van haar tegemoetkomingen uitstelt.
 

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in