Uitvoering renovatiepremie op schema

De Vlaamse regering heeft op 19 januari het ontwerpbesluit over de nieuwe Vlaamse renovatiepremie goedgekeurd. Daarmee zit de uitvoering van de renovatiepremie volledig op schema.


Het ontwerpbesluit gaat nu naar de Raad van State voor advies. Daarna kan de Vlaamse Regering het definitief goedkeuren. Verwacht wordt dat dit eind februari het geval zal zijn. Minister Keulen stelt nu reeds al het mogelijke in het werk opdat de renovatiepremies zo snel mogelijk na publicatie van het besluit in het Staatsblad effectief kunnen aangevraagd worden. Hij rekent erop dat in maart de premies effectief zullen kunnen worden aangevraagd. In de begroting 2007 werd voor de invoering van deze premie 50 miljoen euro gereserveerd.
25 jaar oud
Met de renovatiepremie wil de Vlaamse overheid eigenaars-bewoners ondersteunen die een woning (gelegen in het Vlaams Gewest) van minimaal 25 jaar oud renoveren. Ook eigenaars die hun woning voor minimum 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kunnen een premie aanvragen.

Minimum investering
Om in aanmerking te komen voor de premie dient er een minimum investering te gebeuren van € 10.000. De premie bedraagt 30% van de investeringskost, met een maximum van € 10.000. Ze wordt uitbetaald op basis van facturen (zowel van geregistreerde aannemers als van bouwmaterialen). Facturen vanaf 1 januari 2006 worden aanvaard.

De toekenning van de premie is ook afhankelijk van volgende inkomensgrenzen:

maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de aanvraag: 

  • alleenstaande: € 35.000 
  • alleenstaande met 1 persoon ten laste: € 50.000, te verhogen met € 2.800 vanaf 2de persoon ten laste
  • samenwonenden: € 50.000, te verhogen met € 2.800 per persoon ten laste

Meer info Bouwenenwonen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in