U

U-waarde

Dit is de warmtedoorgangscoëfficiënt. Deze waarde wordt bepaald door de dikte en het type van de verschillende materiaallagen waaruit een constructiedeel bestaat. Hoe lager de U-waarde van de gebruikte materialen, des te beter het bouwdeel isoleert.

Uitbloeien

Het begrip ‘uitbloeien’ in de bouwsector slaat op het fenomeen van de witte plekken of poederuitslag in metselwerk. Die plakken worden veroorzaakt door het zout dat in het metselwerk zit.
Je kan die afzetting van zouten tegen gaan door pas afgewerkt metselwerk af te wassen met een zure oplossing.

 

Uitkragen

Uitkragen of overkragen slaat op een uitspringend bouwdeel. Dat kan een muurverzwaring zijn of een bouwonderdeel dat het gebouw ondersteunt. Ook vloeren en daken kunnen uitkragen of overkragen. Denk maar aan het uitkragen van een dakoversteek of van een volume dat groter is dan het bouwvolume op een lager gelegen niveau.

Uitvoeringsdossier

Dit stelt een architect op als je bezit over een stedenbouwkundige vergunning . Dit dossier omvat de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende detailtekeningen. Daarnaast kan je het bestek (of lastenboek) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde opmetingstaat (niet verplicht) hierin terugvinden.

Ultra hoge sterkte beton

Soort beton met 10 tot 15 keer meer weerstand heeft dan traditioneel beton.

 

Utiliteitsbouw

Gebouwen die geschikt zijn voor gebruik door grote groepen van mensen, zoals kantoren, overheidsgebouwen (bibliotheek, gemeentehuis, cultuurcentrum), parkeergarages, fabrieken, scholen. Het woord utiliteit omvat begrippen als nut en bruikbaarheid.

 

Overzicht bouwlexicon

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in