Trendwatcher: dortainment

De sacrale ruimte, die de slaapkamer ooit was, blijkt ontheiligd : de ruimte waar zowel de zinnelijke als de bovenzinnelijke 'verbeelding' heersten, is thans een plaats waar ook beelden via het stopcontact, Bluetooth, LAN, WAN of BAN worden aangeleverd. Tussen 2002 en 2007 is het aantal volwassen slaapkamers in Vlaanderen met een tv-toestel in een vooraanstaande rol bijna verdubbeld tot 37%.


Bij de helft van alle dertigers bevindt zich een enigszins omvangrijk beeldscherm (televisietoestel, projectiescherm, PC/laptop) in de slaapkamer. Onze dolgedraaide levens jagen ons de slaapkamer in, waar we allerlei soorten ontspanning aantreffen. En waarom niet? Onze kinderen hebben hun eigen televisie- of computerruimte, dus onze aanwezigheid op de publieke scène van de zitkamer is niet meer vereist en kunnen we ons terugtrekken in de beslotenheid van onze favoriete uitstrekplek. Wanneer we afscheid nemen van een helse dag en de volgende helse dag nog even op afstand trachten te houden, verwachten we van het televisietoestel aan het voeteinde van het bed een audiovisuele slaapmuts. De keuze voor het genre ligt dan ook voor de hand : zompige films, meeslepend tv-drama, sitcoms, natuurprogramma’s en gemoedelijke kletsprogramma's, …

Mediarijke ontspanningsruimte
Dat met name horden twintigers, dertigers en een toenemend aantal babyboomers consumententechnologie hebben toegelaten in hun slaapkamer, heeft – merkwaardig genoeg – geen negatief effect op het verbruik van ‘analoge media’ zoals het lezen van een boek of het houden van een goed gesprek onder vier ogen: de jongere generaties nemen vaker dan 55-plussers een boek of een tijdschrift ter hand in de slaapkamer. Een slaapkamer kan dus best bol staan van technologie, zonder dat de verbeelding aan z'n lot wordt overgelaten. De slaapkamer is dus niet langer louter een oord voor rust en lust, maar steeds meer een ‘mediarijke ontspanningsruimte, waar 16/9 en de subwoofer de dienst uitmaken, waar de afstandsbediening niet alleen het voet- en hoofdeinde van het bed dirigeert, maar ook het ‘kanaalzwemmen’ tussen televisiezenders vergemakkelijkt en waar een warm nachtmutsje uit een hippe vliegtuigtrolley – tevens rollende kleerkast – wordt getapt [www.bordbar.de] …

Amusement in het slaaphok
We zijn dus geneigd om nóg langer op die plek van enkele vierkante meters te verblijven, waar we sowieso al één derde van ons leven zullen doorbrengen. De belangrijkste beweegreden: nauwelijks nog bewegen! ‘Dortainment’ is the name of the game, amusement in het slaaphok: naast het elektronisch vertier en enkele minnelijke schikkingen van de aldaar verblijvende, schaars geklede lichamen, blijkt de slaapkamer ook – en nog steeds – het beste en (doorgaans) goedkoopste wellness resort ter wereld: een hemelse plek om je neer te vleien, te slapen en te dromen, een power station voor lichaam en geest. Slaap ze!

© Herman Konings - januari 2009

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in