Themaworkshops energie

Conferenties: Duurzaam bouwen en verbouwen
Energiedagen op 3, 8 en 9 maart 2006 tijdens BATIBOUW

03/03/2006 - Concurrerend en «duurzaam» bouwen: hoe doe je dat?
Via een rondetafel met vertegenwoordigers van de bouwsector, architecten en verenigingen die actief zijn rond ecologisch bouwen wil deze conferentiedag een beeld schetsen van de huidige situatie. Daarbij zal ook worden ingegaan op de obstakels die de integratie van goede praktijken verhinderen en op de sporen die kunnen worden gevolgd om bouw- en verbouwingsmethoden die vriendelijker zijn voor het leefmilieu en de menselijke gezondheid te bevorderen zonder dat aan de concurrentiekracht van deze sector wordt geraakt. Op deze dag staat de problematiek van het energieverbruik in gebouwen centraal met de voorstelling van de effecten van de regeling rond « energieprestaties van gebouwen » in de drie gewesten.
Waar: VIP - vooraan Paleis 5
Wanneer: Donderdag 2 maart 2006 van 10u00 tot 14u00

08/03/2006 - Energie besparen: een noodzakelijk kwaad?
Via een reeks presentaties en een themaworkshop komt het erop aan de publieke kennis te vergroten met wetenschappelijk bewezen gegevens waardoor ze inzien dat het noodzakelijk is om energiecriteria al van bij het ontwerp van een nieuw gebouw te integreren. Daarnaast ligt het accent van deze conferentiedag op het voorstellen van instrumenten, technieken en goede praktijken rond rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in gebouwen.

De volgende onderwerpen worden aangesneden:
- Doelstellingen, belang en gevolgen van de nieuwe Europese richtlijn «Energieprestaties van gebouwen»;
- Kosten en voordelen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in een gebouw;
- Voorstelling van vernieuwende en pragmatische oplossingen:

o Geïntegreerde planning voor de renovatie van een gebouw: rekening houden met de kosten van de hele levenscyclus – resultaat van een project gecoördineerd door Oostenrijk;
o Energielabels.

- Enz.

Europese themaworkshop: de ontwikkeling van bioklimaatcentra
Waar: VIP - vooraan Paleis 5
Wanneer: Woensdag 8 maart 2006 van 10u00 tot 18u30


09/03/2006 - Het energiebeheer in gebouwen: rol van de overheid
Via een reeks presentaties en een themaworkshop wordt een beeld geschetst van vernieuwende acties en initiatieven, die door de overheid werden gelanceerd om meer energie te besparen en er wordt ook gepraat over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in privé- en overheidsgebouwen. Daarbij zal het ook gaan over de financieringssystemen evenals over de institutionele en wetgevende veranderingen die er zouden moeten komen.

De volgende onderwerpen worden aangesneden
- Voorstelling van het belang, op het Europese niveau, van energie voor sociale woningen;
- Rationeel energiegebruik in sociale woningen: voorstelling van een vernieuwend huisvestingsbeleid;
- Financieringsbronnen voor energie-investeringen;
- Sensibiliseringsinstrument voor energiebesparing: voorstelling van het project « Energietrofee » ;
- Enz.

De Europese themaworkshop handelt over projecten die gericht zijn op rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in sociale woningen : hoe kunnen goede praktijken worden geïntegreerd en herhaald
Waar: VIP - vooraan Paleis 5
Wanneer: Donderdag 9 maart 2006 van 10u00 tot 16u00

Praktische details
Het definitieve programma van de conferenties wordt medegedeeld vanaf eind januari 2006.
Er kan worden ingeschreven vanaf begin februari 2006 via : [email protected]
De Europese denktank Voor de Solidariteit heeft als belangrijkste ambitie het bevorderen van de Solidariteit in al haar vormen via het nastreven van een consistente, gerichte inspanning om te komen tot een competentienetwerk, of een Europese « verbindings » -pool, tussen de vijf belangrijkste sleutelactoren in de huidige wereld, namelijk:

- Ondernemingen 
- Overheden
- Vakbonden 
- Verenigingen van de burgermaatschappij 
- Onderzoekers

Via deze vijf families van actoren moet er een samenwerking komen tussen zij die de expertise bezitten, zij die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, zij die de goede praktijken kennen, zij die werken op het terrein en zij die de wetenschappelijke kennis bezitten.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in