Tarkett behaalt het zilveren Cradle to Cradle-label

Tarkett is bekroond met het zilveren Cradle to Cradle-label voor zijn gamma meerlaagse parketvloeren Epoque, Tango en Salsa. Tarkett is de eerste parketfabrikant in Europa die producten met het Cradle to Cradle®-label mag aanbieden.


Het Cradle to Cradle-label berust op vijf criteria: de samenstelling van het product (dat geen toxische stoffen mag bevatten), het bestaan van een recyclagecircuit, het gebruik van hernieuwbare energie, de bescherming van watervoorraden tijdens het productieproces en tot slot het maatschappelijk verantwoorde karakter van het bedrijf.


Geen enkele schadelijke stof

 

Het label bevestigt dat de producten geen enkele schadelijke stof bevatten voor mens of milieu en dat ze volledig recycleerbaar of composteerbaar zijn. Het zilveren label waarborgt de herkomst en de kwalificatie van alle parketingrediënten.

Op het vlak van de productie werd het water- en energieverbruik onder de loep genomen. Richtlijnen rond de omgang met watervoorraden werden ondertekend op basis van de Cradle to Cradle-principes. Zo wordt het zaagsel van onze sites omgezet in energie voor onze fabrieken of voor energieproductie doorverkocht aan derden.

Op het vlak van water en energie beantwoordt Tarkett aan de criteria voor een gouden label. Onze productiesites staan permanent open voor verbetering. Zo werd er een nieuwe waterzuiveringlijn op basis van bioafbreekbaarheid geïnstalleerd.

Inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de Group zich in 2010 aangesloten bij het ‘Global Compact’-programma van de Verenigde Naties, een engagement om de 10 principes inzake mensenrechten, arbeids- en milieunormen en de strijd tegen corruptie na te leven. Als aanvulling hierop heeft Tarkett een ethische code gepubliceerd én de principes van het ‘Global Compact’-programma in zijn aankoopovereenkomsten verwerkt.


Het Cradle to Cradle-concept

Begin 2011 sloot Tarkett een partnerschap met het Duitse wetenschappelijk onderzoeksinstituut EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) om het Cradle to Cradle-concept te ontplooien. Deze stap lanceert een nieuwe aanpak van het business paradigma en van de bedrijfscultuur, Tarkett toont zo zijn voorkeur voor eco-innovatie zonder economische groei en milieuverbintenissen in de weg te staan.

Sinds 2009 volgt de Group een ambitieuze milieustrategie die niet alleen de impact op het milieu tracht te beperken maar daarnaast ook herbruikbare producten wil ontwikkelen met een positieve impact volgens de Cradle to Cradle-principes.
Tarket is het eerste Franse bedrijf dat deze trend wil promoten en ontplooien en dit zowel wat betreft het ontplooien van nieuwe materialen als wat betreft de certificering van zijn producten.


Meer info:

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in