Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Succesvol na-isoleren van de buitenmuur

De buitenmuren zijn momenteel de zwakke schakel in bestaande woningen. Doorgaans is er geen of slechts een heel beperkt isolatiepakket aanwezig. De daken en ramen van deze woningen zijn vaak al aangepakt vanuit energetisch oogpunt, maar voor de muren ligt dat technisch heel wat moeilijker. Een overzicht van de opties.


We onderscheiden drie mogelijke oplossingen om een bestaande buitenmuur te isoleren: isoleren langs buiten, isoleren langs binnen of het navullen van de spouw.

Isoleren langs buiten

Dit is bouwfysisch de best denkbare oplossing, maar ze is vrij duur en niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld omdat het gebouw beschermd is, of omdat er te weinig ruimte is. De grote troef van deze aanpak is het feit dat je de isolatieschil ononderbroken kunt plaatsen. Daardoor kun je ook de (meeste) koudebruggen vermijden. Bovendien kun je het geleverde werk heel eenvoudig controleren.
Het isoleren aan de buitenzijde heeft geen invloed op de binnenafwerking en leidt hier niet tot plaatsverlies. De thermische massa van de gevel blijft ook behouden. Een heikel punt is de wijziging van het uitzicht. Om dergelijke werken uit te mogen voeren, is doorgaans een stedenbouwkundige vergunning vereist. Dankzij het Rooilijndecreet (03/07/09) is het echter niet meer nodig om voor dergelijke werken ook nog eens de toestemming van de wegbeheerder te krijgen voor zover de rooilijn met maximaal 14cm wordt overschreden. Een bouwvergunning volstaat dus in dit geval.
Goed om weten: er bestaan vandaag ook kant-en-klare oplossingen die isolatie en gevelafwerking combineren of totaalsystemen waarbij isolatie en gevelafwerking samen worden aangeboden.

Isolatie langs binnen

Dit is de minst aangewezen oplossing om de buitenmuur te isoleren. Maar in sommige gevallen kan het moeilijk anders, bijvoorbeeld wanneer het uitzicht van de buitengevel bewaard moet blijven. Wanneer je deze werkwijze toepast, dient dit met de grootste zorg te gebeuren. Alvorens met de werken te beginnen, dien je je ervan te vergewissen dat de muren waterdicht zijn en droog blijven. Bij de uitvoering dien je ook het eerste deel van aansluitende binnenmuren mee te isoleren om nieuwe koudebruggen te vermijden. Om dezelfde reden vragen de dagkanten van ramen en deuren om bijzondere aandacht.
Hoe zorgvuldig je de binnenisolatie ook plaatst, er zijn altijd nadelen verbonden aan deze werkwijze: de thermische massa vermindert, waardoor het zomercomfort verlaagt. Het risico op inwendige condensatie verhoogt, de binnenafwerking van de buitenwanden en een deel van de binnenwanden moet opnieuw gebeuren. Je verliest overigens een deel van de nuttige binnenruimte omwille van het isolatiepakket.

Isolatie in de spouw

In heel wat gevallen kan het na-isoleren van de spouw ook al voor een reële verbetering van de isolatiewaarden van de buitenmuren zorgen. Deze techniek is echter enkel mogelijk wanneer er een spouwmuur aanwezig is en de spouw minimaal 4cm breed is. Dit betekent meteen dat de isolatiedikte beperkt is tot de spouwbreedte.
Voordat een spouw opgevuld kan worden met isolatiemateriaal dienen de gevel en de spouw grondig geïnspecteerd te worden door een vakman. Hij of zij zal nagaan of de spouw voldoende breed is en of er niet teveel vervuiling in de spouw is. Daarnaast beoordeelt de specialist de kwaliteit van de gevel(steen). Er mogen geen vorstschade of vochtproblemen zijn en intern moet het pleisterwerk nog van een degelijke kwaliteit zijn om schade tijdens de uitvoering te vermijden.
Het opvullen van de spouw kan met verschillende materialen: polyurethaan (PUR), ureumformaldehyde (UF), minerale wol, polystyreenparels, perliet, vermiculiet of silicaatschuim.
De Universiteit Gent onderzocht in 23 cases de kwaliteiten van navulling van de spouw en dit in woningen gebouwd tussen 1956 en 1994.
De meetresultaten bevestigen dat de isolatiefactor van de buitenwanden 2 à 3 keer beter is na de isolatiewerken. Een concreet voorbeeld: in een woning uit 1994 werd voor de ongevulde spouw een U-waarde van 1,4 W/m²K gemeten. Na de spouwvulling lag deze U-waarde op 0,5W/m²K.
Een discussiepunt bij het navullen van de spouw zijn de koudebruggen. Er werd aangenomen dat de koudebruggen zouden versterken omdat de omringende spouw geïsoleerd werd. Maar uit het onderzoek blijkt dat de koudebrug niet versterkt. Ze blijft wel aanwezig, maar de gevolgen ervan zijn minder: het binnenoppervlak is warmer en het risico op condensatie en schimmel is kleiner.

Overzicht na-isolatie

 Isoleren buitenzijde Isoleren binnenzijde  Navullen spouw 
 + Bouwfysisch best denkbare oplossing  + Beeld buitengevel blijft bewaard  + Geen invloed op binnen- of buitenafwerking
 + Koudebruggen worden weggewerkt  - Thermische massa vermindert  + Relatief eenvoudige ingreep
 + Thermische massa blijft bewaard  - Risico koudebruggen  + Effect koudebruggen vermindert
 + Geen invloed op de binnenafwerking  - Binnenruimte verkleind  + Goedkoper dan isoleren aan binnen- of buitenzijde
 - Stedenbouwkundige vergunning nodig  - Binnenafwerking moet opnieuw gebeuren  - Minimale spouwbreedte en kwaliteit van muren nodig
 - Vrij dure oplossing    

 
Lees meer:
- Na-isoleren
- Muurisolatie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in