Successierechten

Successierecht is een belasting over een nalatenschap. De achterblijvende partners en naaste familieleden betalen dus een een deel belasting op hun erfenis. Die is niet alleen van toepassing op de gelden, maar ook op onroerend goed. De successierechten zijn een gewestelijke materie. Vandaar dat er ook verschillen zijn tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
We zetten hier de successierechten die verband houden met onroerende goederen op een rijtje.

Successierechten Vlaanderen

  • De langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap. De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald op basis van de leeftijd van de vruchtgebruiker. De fiscus hanteert hiervoor een tabel met coëfficiënten per leeftijdscategorie. Deze coëfficiënt wordt met 4 vermeningvuldigd. Dit geeft de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in procent van de waarde van de volle eigendom
  • In de rechte lijn wordt de nalatenschap gesplitst in een roerend en een onroerend gedeelte. In ieder deel wordt de eerste schijf belast aan 3%
  • De langstlevende partner is vrijgesteld van successierechten op de privé-woning. Dit geldt zowel voor samenwonenden als gehuwden
  • In de rechte lijn wordt het tarief toegepast per erfgenaam

Successierechten Wallonië

  • Het tarief in rechte lijn begint aan 3% om op te klimmen tot 30% voor alles boven 500 000 euro
  • Om een gunstig tarief te genieten, dient een koppel een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd

Successierechten Brussel

  • Het tarief in rechte lijn begint aan 3% om op te klimmen tot 30% voor alles boven 500 000 euro
  • Om een gunstig tarief te genieten, dient een koppel een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd
  • Kinderen vann de andere partner die gedurende 6 jaar door de erflater werden opgevoed, kunnen genieten van hetzelfde tarief als echte kinderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in