Steunpunt bundelt krachten rond duurzaam bouwen

Bond Beter Leefmilieu Centrum Duurzaam Bouwen (Heusden-Zolder) en de provincie Limburg hebben samen het Actieplatform Duurzaam Bouwen Limburg in het leven geroepen. Alle bedrijven en organisaties die zich willen engageren rond duurzaam bouwen kunnen zich in dit actieplatform verenigen om duurzaam bouwen tot een realiteit te maken.


De nood om energiezuinig te bouwen wordt alsmaar groter door de knagende stijging van de energieprijzen. Maar duurzaam bouwen is meer dan energiezuinig bouwen en roept toch wel enkele vragen op. “We stellen vast dat velen eraan willen meedoen, maar dat men vaak niet weet hoe. Deze leemte moet worden opgevuld en de markt voor duurzaam bouwen moet een duwtje in de rug krijgen,” motiveert Dirk Van Regenmortel van Bond Beter Leefmilieu. Dit duwtje geven Bond Beter Leefmilieu, Centrum Duurzaam Bouwen en de Provincie Limburg met het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg. Naast de drie initiatiefnemers nemen ook ACW, Aminal, ANRE, Bouwunie, Confederatie Bouw, Dialoog, Gezinsbond, Interelectra, NAVPL, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en VIBE binnen een begeleidingscomité deel aan het project. Al deze betrokken partijen ondertekenden hiertoe een engagementsverklaring.

Steunpunt als spil
Het Steunpunt krijgt drie concrete taken. In eerste instantie zal het het Actieplatform Duurzaam Bouwen Limburg coördineren. Binnen dit platform komen bouwondernemers, ontwerpers en gemeenten samen, die zich willen engageren rond duurzaam bouwen.
Daarnaast bouwt het Steunpunt ook een Loket Duurzaam Bouwen uit voor burgers. Met dit loket ondersteunt het Steunpunt gemeenten in hun informatievoorziening naar de burgers. Het Loket bestaat uit een infostand voor iedere Limburgse gemeente en een vormingsaanbod voor de gemeentelijke ambtenaren. Vanaf 20 maart kunnen gemeenten hun inwoners ook doorverwijzen naar het loket.
Tot slot biedt het Steunpunt projectondersteuning voor gemeenten en de professionele bouwsector. Iedereen uit deze groepen die een vraag heeft rond de mogelijkheden op het vlak van duurzaam bouwen, kan bij het Steunpunt terecht voor concrete hulp – advies en begeleiding -  bij de uitwerking van het project. Dankzij subsidies van Europa en de provincie Limburg is deze ondersteuning gratis tot november 2007. De ondersteunde projecten zullen voorbeeldprojecten worden die mensen duidelijk maken wat mogelijk is op het vlak van duurzaam bouwen. Concreet is het Steuntpunt op zoek naar 10 gemeentelijke projecten en 20 projecten uit de bouwsector voor ondersteuning.

Drie projecten
De eerste drie projecten die het Steunpunt zal ondersteunen, zijn intussen ook gekend. Het gaat om een E-peil project van 2A architectenvennootschap en AVL-woningbouw. Beide partijen willen een eenvoudig moduleerbaar bouwkundig ontwerp met de integratie van de maatregelenpakketten uit de nieuwe energieprestatieregelgeving uitwerken. Ze willen daarbij aanzienlijk verder gaan dan het wettelijke minimum van E100 en denken daarbij eerder in de richting van E60. “Daarbij streven we er ook naar om de meerkost die hiermee gepaard gaat terugverdienbaar te maken binnen 10 jaar. Daarna is de bouwheer dus een winnaar. Oriëntatie, doorgedreven isolatie en balansventilatie zijn pistes die het team nu bewandelt om tot deze resultaten te komen,” verduidelijken Luc Kimpen (AVL-woningbouw) en Luc Kwanten 2A architectenvennootschap.
Een tweede project is een initiatief van de Stad Hasselt. De stad wil twee verkavelingen ontwikkelen waarbinnen duurzaam bouwen centraal staat. De Stad ontwikkelt 75 percelen bouwgrond voor de oprichting van woningen binnen de verkavelingen De Tesch en Heilig Hart. Duurzaam bouwen wordt daarbij opgenomen als criterium bij het beoordelen van de voorstellen die de bouwpromotoren indienen. Daarnaast wordt een programma uitgewerkt om zelfbouwers maximaal te sensibiliseren inzake duurzaam bouwen.
Een laatste project is een zonneboilercampagne van de provincie Limburg. De focus ligt hierbij op het wegwerken van praktische en financiële drempels en de kennis over de mogelijkheden van de zonnesystemen te verhogen.

Neem voor meer informatie over het Actieplatform en de projectondersteuning een kijkje op Dubolimburg.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in