Financiele aspecten

Soepele interpretatie voor voordelen woonbonus

De FOD Financiën heeft meer toelichting gegeven bij de manier waarop ze het recht op de woonbonus zal toepassen. Ze stelt zich daarbij soepel op wanneer de bouw- of renovatiewerkzaamheden nog niet gestart zijn voor het jaareinde. Dat meldt de Confederatie Bouw.

Vanaf volgend jaar daalt het voordeel van de woonbonus in Vlaanderen. Leningen afgesloten tot en met 31 december 2014 genieten nog van de hogere voordelen. In principe moet de woning bewoond zijn op 31 december van het jaar dat de hypothecaire lening wordt afgesloten. FOD Financiën voorzag eerder al in een uitzondering wanneer dit niet mogelijk is omwille van de stand van de bouw of -verbouwingswerkzaamheden. Maar in tegenstelling tot een eerdere interpretatie stelt de FOD nu dat de werken nog niet effectief moeten gestart zijn om toch nog van de huidige voordelen van de woonbonus gebruik te kunnen maken.
 
In een eerdere interpretatie werd gesteld dat de werken moesten gestart zijn voor het einde van dit jaar. In dit geval zou een hypothecair krediet waarvan de akte verleend werd voor 1 januari 2015 maar waarvan de bouwwerken nog niet begonnen zijn, niet vallen onder de huidige woonbonusregeling. Deze interpretatie zou veel mensen die momenteel concreet bezig zijn met de bouw of renovatie van een woning, in problemen brengen.

Lange doorlooptijd

De doorlooptijd van een bouwproject kan ettelijke maanden in beslag nemen: vanaf het eerste contact met de aannemer, het opstellen van de plannen, de aanvragen van de bouwvergunning waarvoor de procedure tot 135 dagen kan duren, tot het afsluiten van de hypothecaire akte en de start van de werken.
 
De Vlaamse regering heeft op 23 juli in haar regeerverklaring de forse vermindering van de voordelen van de woonbonus aangekondigd. Door de lange doorlooptijd van een bouwproject zouden een aantal bouwers, die zich toen al contractueel verbonden hadden tot de bouw van de woning, er toch niet in slagen om nog onder de huidige bonusregeling te vallen als FOD als eis zou stellen dat de werken effectief voor het einde van dit jaar moeten van start gaan.
 
De Confederatie Bouw heeft dit probleem aangekaart bij de minister en FOD Financiën die de moeilijkheden hebben ingezien. De Confederatie Bouw is verheugd dat er nu een soepele interpretatie is gekomen zodat voor de vaststelling van de aanvang van de werkzaamheden bijvoorbeeld gesteund wordt op de volgende data: de datum waarop de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend om de werken uit te voeren, de datum waarop een overeenkomst werd gesloten met een aannemer, bouwfirma of een architect, of nog de datum waarop de benodigde bouwmaterialen werden besteld. Het gaat niet om een limitatieve lijst.
 
Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in