Financiele aspecten

'Schrapping gemeentelijke subsidie zonneboiler legt bom onder Vlaamse doelstellingen’

Tussen juni 2010 en juni 2011 hebben de Vlaamse gemeenten massaal hun gemeentelijke subsidies voor zonnepanelen geschrapt. Heel vaak legt het succes van PV- of fotovoltaïsche zonnepanelen een bommetje onder de gemeentelijke begroting.


Het verminderen of zelfs afschaffen van de lokale subsidies hiervoor is dan meestal het gevolg. Volgens verschillende schepenen en betrokken ambtenaren is dit te verantwoorden door het feit dat de consument voor fotovoltaïsche zonnepanelen sowieso heel wat extra voordelen krijgt, zoals ondermeer gratis elektriciteit en een vergoeding per opgewekte kWh.Tegelijk met de subsidies voor fotovoltaïsche zonnepanelen worden echter ook bijna steevast de subsidies voor zonneboilers geschrapt « omdat het toch over zonnepanelen gaat » . Belsolar, de Belgische beroepsvereniging van leveranciers van thermische zonne-energiesystemen, reageert verbolgen. Het ene zonne-energiesysteem is immers het andere niet....


Gemeentelijke subsidies zonne-energiesystemen

In juni 2010 voorzagen 199 van de 308 Vlaamse gemeenten één of andere gemeentelijke ondersteuning voor zonneboilers : van een vast bedrag tot een vergoeding per m² of een % terugbetaling op de factuur met een bepaald maximum. Naast de premies voor fotovoltaische zonnepanelen die vanaf 2008 door de Vlaamse gemeenten werden geïntroduceerd, waren we in Vlaanderen dus eindelijk op de goede weg om ook voor zonneboilers een noodzakelijke steun te verkrijgen.

Op dit moment, amper 1 jaar later, hebben maar liefst 36 van deze 199 gemeenten, zijnde 18 %, hun gemeentelijke subsidies voor zowel fotovoltaische zonnepanelen als voor zonneboilers geschrapt om de druk op hun begroting weg te krijgen. Dit terwijl de gemeentelijke steun voor de zonneboiler nog steeds een echte noodzaak is. Een gemiddelde installatie kost ongeveer 4.500 euro, waarbij een gemiddelde gemeentelijke subsidie van 500 euro serieus drempelverlagend werkt. Temeer omdat er geen vergoeding bestaat voor de opgewekte energie.


Strijd tussen twee systemen

De vergissing die Vlaamse gemeentes maken spruit voort uit een misverstand waar sectorvereniging Belsolar al te vaak mee wordt geconfronteerd. Thermische en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen worden maar al te vaak over één en dezelfde kam geschoren. Nochtans bestaat een groot verschil tussen beide zonne-energiesystemen.

Thermische zonne-energie-installaties zoals zonneboilers vangen de energie van zon opvangen en zetten die om in warmte die vervolgens gebufferd wordt om – wanneer nodig – onze huizen te verwarmen en van warm water te voorzien. Dat in tegenstelling tot fotovoltaïsche panelen die zonne-energie eerst omzetten in elektriciteit en pas daarna in warmte.

Thermische installaties op zonne-energie of zonneboilers hebben het grote voordeel dat ze vrij gemakkelijk te installeren zijn en dat ze kunnen gecombineerd kunnen worden met conventionele verwarmingsinstallaties. Zo kan zonne-energie op een efficiënte manier worden toegepast in bestaande woningen, renovatieprojecten of nieuwbouwprojecten, ook deze met een beperkt budget, en kunnen ze 50 tot 60% besparing opleveren op de energie (en dus de factuur) die nodig is om het water voor bad, douche of keuken op de gewenste temperatuur te brengen.

Ook nemen de thermische panelen een kleine oppervlakte in op een dak (4 tot 5 m² voor een
doorsneegezinswoning) en vergen ze minder onderhoud. Een groot voordeel tegenover fotovoltaïsche systemen, waarvan de installatie omslachtiger is, meer dakoppervlakte vereist en daardoor zelfs duurder is.


Conclusie

Door de stijgende olieprijzen en de hogere energiefactuur die we elke maand in de bus krijgen, raakt vrijwel iedereen overtuigd van de voordelen van verwarmings- en elektriciteitssystemen op basis van zonne-energie.

Daarom is het schrappen van subsidies voor zonneboilers ook een zeer inconsequente actie, vermits de Vlaamse overheid net nu hard werkt aan de nota “groene warmte”, waarbij zonneboilers juist extra zouden worden ondersteund. De vereniging van steden en gemeenten was dan ook zeer verrast toen Belsolar hen met deze cijfers confronteerde. Zeker omdat het aantal installaties ten opzichte van fotovoltaïsche panelen letterlijk in het niets verdwijnt.


Meer info: Belsolar

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in