Saint-Gobain Glass bepaalt nieuwe milieustrategie

Saint-Gobain Glass blijft innoveren op het gebied van milieuvriendelijkheid. Het is het eerste bedrijf in de vlakglassector dat overgaat tot een volledige levenscyclusanalyse van zijn producten.


Deze levenscyclusanalyses tonen aan dat energiebesparingen die voortkomen uit plaatsing van hoogrendementsbeglazing in hoge mate de energieconsumptie van de vlakglasproductie overtreffen.

De site van Auvelais illustreert perfect de continue innovatiestrategie gevoerd door de Saint-Gobain groep om de milieuprestaties van haar producten te verbeteren. Zo heeft de groep energiebesparingen en milieubescherming tot kerndoeldstellingen van haar strategie gedefinieerd. Deze doelstellingen richten zich zowel op producten als industriële processen.

De strategische positionering van Saint-Gobain op de woningmarkt draagt bij tot de groene revolutie in de bouwsector. Die is van alle economische sectoren de grootste energieverbruiker. De situatie is bijzonder kritisch in de grote steden. In Brussel is de bouwsector verantwoordelijk voor 75% van het energieverbruik en 70% van de CO2-uitstoot volgens schattingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.


De levenscyclusanalyse van producten

Saint-Gobain Glass is de eerste vlakglasproducent die een levenscylusanalyse, in het Engels life cycle assessment (LCA), uitvoerde op zijn producten in al de verschillende levensfases van het product, het transport en het gebruik ervan. De onderneming gebruikt hiervoor een methodologie die is gestoeld op de internationale normen uit de serie ISO 14040, wat toelaat de globale impact van het product te evalueren op het milieu, met name wat betreft energieverbruik, uitstoot, waterverontreiniging en restafval.

De LCA wordt uitgedrukt ten aanzien van een functionele eenheid (1 m2 geplaatste beglazing bij een gebruiksduur van 30 jaar) en dient als basis voor de milieudeclaratie van het product (EPD). De EPD’s worden gebruikt om de totale milieu-impact van een gebouw te berekenen. Ze werden geverifieerd volgens een extern controleorganisme.
 

Producten met hoge energetische prestaties

Saint-Gobain Glass innoveert continu om een meer aangename, duurzame en zuinige leefomgeving te creëren. De onderneming spaart kosten noch moeite om oplossingen voor te stellen voor grote uitdagingen zoals energiebesparing en milieubescherming. Onze vernieuwingen betreffen zowel productieprocessen als de ontwikkeling van nieuwe producten.


Meer info:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in