Financiele aspecten

Renoveren? De overheid betaalt mee

Verbouwen kan een dure aangelegenheid zijn. Nochtans verdient renoveren de voorkeur op nieuwbouw om zo de kostbare vrije ruimte maximaal te sparen. Vanuit die optiek stimuleren de verschillende overheden en netbeheerders renovatieprojecten met fiscale voordelen, premies en subsidies.
Het premie- en subsidieaanbod in Vlaanderen is ongekend groot. Wanneer we alle premies, subsidies en fiscale voordelen die de verschillende actoren aanbieden, samen tellen, krijgen we een aanbod van 1 883 mogelijkheden om eigen geld te besparen.
We lichten er de voornaamste initiatieven voor je uit.

Vlaamse renovatiepremie
De meest gekende premie is de recente Vlaamse renovatiepremie. Deze premie is in feite bedoeld voor werken die de woningkwaliteit verbeteren of ze duurzamer maken.
Om in aanmerking te komen voor de premie worden eisen gesteld aan het inkomen van de aanvrager en aan de woning.
De premie kan pas worden aangevraagd nadat alle werken zijn uitgevoerd en alle facturen binnen zijn. De kostprijs van de werken moet minimaal 10 000 euro bedragen. De uitgekeerde premie bedraagt maximaal 30% van het zelf geïnvesteerde bedrag en is beperkt tot 10 000 euro.

BTW-tarief 6%
Wie een woning ouder dan 5 jaar verbouwt, kan hiervoor genieten van een verlaagd BTW-tarief. In plaats van 21% BTW betaal je slechts 6%, indien je aan enkele voorwaarden voldoet.
Belangrijkste uitgangspunt is dat je eindgebruiker van de woning (eigenaar, vruchtgebruiker of huurder) bent. Deze woning moet verder in hoofdzaak voor privé-doeleinden worden gebruikt en het moet om werken in onroerende staat gaan. De werken zelf moeten worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerd aannemer en ze moeten betrekking hebben op de woning zelf.

Belastingvermindering
Wanneer je tijdens de renovatiewerken ook energiebesparende maatregelen doorvoert, heb je recht op een fiscale aftrek. Dit fiscale voordeel bedraagt 40% van de investering met een maximum van 2 600 euro (voor 2007 en geïndexeerd). De investering in de plaatsing van een warmtepomp, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen, een kamerthermostaat of de vervanging van een oude stookketel door een codenserende ketel komen hiervoor in aanmerking.

Premie voor Optimaz-label
Los van de overheid heeft Informazout een premie veil voor wie investeert in een condenserende stookolieketel met het Optimaz-label. Wie tussen 1 januari en 31 december 2007 een dergelijke ketel aankocht of koopt, kan aanspraak maken op 250 euro wanneer een kopie van de factuur wordt overgemaakt aan Informazout.

Aanpassing- en verbeteringspremie
De Vlaamse overheid reikt naast de renovatiepremie ook nog een aanpassingspremie enerzijds en een verbeteringspremie anderzijds uit. Deze laatste premie is niet verenigbaar met de renovatiepremie.
Beide premies zijn bestemd voor de verbetering van een woning, respectievelijk om deze bewoonbaar te maken voor ouderen of mensen met een handicap en om de woonomstandigheden te verbeteren.

Sociale leningen
Voor bepaalde inkomensgroepen werden gunstige leningsformules in het leven geroepen om de woning te kunnen renoveren. Je kan hiervoor onder meer terecht bij VMSW en het Vlaams Woningfonds.


We hebben deze tegemoetkomingen maar heel summier besproken. Kijk tijdig op www.premiezoeker.be voor de precieze voorwaarden en timing wanneer je aanspraak wilt maken op één van deze voordelen.
Kijk zeker ook na of er geen andere voordelen zijn waar je van kan genieten. De lijst telt momenteel 1 883 premies en subsidies.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in