Financiele aspecten

Renovaties kunnen de schatkist 1 miljard euro opbrengen

Renovatie stimuleren of niet? Het is al langer een discussiepunt tussen overheid en bouwsector. Uit een studie van KPMG blijkt dat het geven van renovatiesteun net een positief effect kan hebben voor de federale financiën.
Zo stelt KPMG dat een goed renovatiebeleid met bijhorende subsidies een dubbel voordeel kan opleveren voor de overheid: een lagere CO2-uitstoot en een opbrengst van iets meer dan 1 miljard euro voor de schatkist.
De Europese Unie wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verlagen. Door de demografische groei dreigt de uitstoot van de residentiële sector echter met 16% toe te nemen tegen 2020 indien er geen extra maatregelen worden getroffen.
Gerenoveerde en goed geïsoleerde woningen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een verlaagde CO2-uitstoot. Daarom moedigt de Europese Unie elke lidstaat aan om jaarlijks 2% van de bestaande woningen te renoveren. Voor België komt dat neer op 105.000 woningen per jaar.
In België werden in 2013 slechts 27.000 renovatievergunningen afgeleverd, voor amper 0,52% van het aantal woningen. Om te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen, moet België zijn inspanning dus verviervoudigen.
 

Verdienmodel voor de Belgische staat

Voor het halen van de Europese doelstellingen is het aangewezen dat de Belgische staat renovatie (en dus bijhorende isolatie) stimuleert. KPMG berekende dat een gemiddelde renovatie 60.000 euro kost (inclusief energierenovaties en afwerking) en dat een overheidsondersteuning van 10.000 euro - indien de werken via een aannemer worden gedaan - voldoende Belgen kan aansporen tot renovatie, met bijhorende EPC-verbetering.
 
De uitgaven voor deze ondersteunende maatregel belopen 1.050 miljoen euro, maar deze aanpak levert de schatkist wel bruto 2.100 miljoen euro op (detail: zie hieronder). Zo kan er dus netto 1.050 miljoen euro over blijven voor de Belgische overheid. Dat is 674 miljoen euro meer dan met de bestaande aanmoedigingsmaatregelen. Bovendien kan de maatregel werk opleveren voor 17.550 laaggeschoolden, daalt de CO2-uitstoot en zouden er viermaal meer woningen vernieuwd kunnen worden…

Feiten en cijfers

  • Een gemiddelde renovatie in België kost ongeveer 60.000 euro (inclusief energierenovaties en afwerking).
  • De geschatte overheidsinkomsten per renovatie bedragen 34% (dit is dus ongeveer 20.000 euro), waarvan 71% op arbeid. Opmerking: dit is gerekend zonder de impact op de indirecte tewerkstelling bij bijvoorbeeld producenten en groothandels.
  • Een goed renovatieproject kan de energiekost van een woning doen dalen met 85%.
  • Een stijging van het aantal renovaties van 0,52% tot 2,00% kan concreet het volgende betekenen:
    • 78.000 gerenoveerde woningen extra t.o.v. 2013
    • 17.550 extra banen voor laaggeschoolden
    • 24 miljoen € besparingen op werkloosheidsuitkeringen
  27.000 vergunningen (2013  105.000 vergunningen 
Inkomsten overheid 

 540 miljoen

 2.100 miljoen

Kostprijs overheid 

 -164 miljoen

 -1.050 miljoen

Netto resultaat 

 376 miljoen

 1.050 miljoenBron: KPMG

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in