Financiele aspecten

Renovatiepremie wordt belastingvermindering

De renovatiepremie wordt vanaf 1 november 2014 omgevormd tot een belastingvermindering. Dat betekent concreet dat de aanvragers geen geld meer op hun rekening krijgen gestort, maar het bedrag als voordeel in hun belastingaangifte kunnen laten gelden. Dat voordeel voelen ze dan weliswaar met vertraging.
Concreet kun je de belastingvermindering vanaf de zomer van 2015 aanvragen. Die aanvraag doe je net als voor de premie bij Wonen Vlaanderen. Maar in plaats van de premie krijg je bij goedkeuring een attest dat je bij de belastingaangifte van 2016 voegt. De belastingvermindering wordt je dan in drie schijven toegekend.
 
Indien je van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, dan wordt een overgangsregeling uitgewerkt. Facturen vanaf 1 november 2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen mogen verspreid worden, mag niet meer zijn dan drie jaar. De aanvraag kan ingediend worden vanaf de zomer van 2015.
Was je dossier al voor 1 november ingediend, dan wordt het nog in overweging genomen voor de uitbetaling van de renovatiepremie. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, wordt de premie ook gewoon uitbetaald.
Kun je de premie nu al aanvragen, maar heb je nog niet alle werken uitgevoerd, dan heb je de keuze: nu aanvragen en van een lagere premie genieten of wachten tot in de zomer van 2015. In dat laatste geval krijg je het bedrag later en in drie schijven uitbetaald (2017-2019).
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering en de werken waarvoor je deze kunt aanvragen blijven ongewijzigd.

Renovatiepremie moet blijven voor laagste inkomens

De Vlaamse Confederatie Bouw reageerde al misnoegd op het nieuws. “Hoewel niets gewijzigd zal worden aan de voorwaarden zullen negatieve gevolgen niet uitblijven. Wie renoveert, zal immers veel meer dan vroeger moeten voorfinancieren: in plaats van enkele maanden zal meer dan drie jaar moeten gewacht worden op de terugbetaling.”
De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt dat bij de uitwerking van de maatregel aandacht wordt besteed aan de laagste inkomens die anders uit de boot dreigen te vallen. Wie een laag inkomen heeft en geen belastingen betaalt, heeft immers niets aan een belastingvermindering! De VCB dringt er dan ook op aan dat de Vlaamse regering bij de uitwerking van dit nieuwe systeem voorziet in een gewone terugbetaling of premie voor de lage inkomens.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in