Financiele aspecten

Renovatie niet gemeld? De fiscus kijkt mee

Brusselse gemeenten stuurden al duizenden brieven naar eigenaars van woningen die volgens hun gegevens geen badkamer of centrale verwarming hebben. Ook andere gemeenten gaan actiever op zoek naar verbouwers die het extra comfort 'vergeten' te melden aan het kadaster. Wat moet u weten als u uw woning renoveert of verbouwt?
Een extra badkamer, centrale verwarming, een zolder ombouwen tot een grote hobbyruimte,... Tal van Belgen 'vergeten' bewust dat extra comfort in hun woning te melden om een hogere belasting te vermijden. Maar een aantal Brusselse gemeenten - waaronder de stad Brussel, Ukkel, Sint-Agatha- Berchem en Evere - binden actief de strijd aan met die vergeetachtige inwoners. Ze verstuurden de voorbije maanden duizenden brieven naar eigenaars van de meest 'spartaanse' huizen - officieel zonder enige vorm van comfort - in hun gemeente.

Het is een publiek geheim dat vele kadastrale inkomens (ki) niet meer overeenstemmen met de realiteit. Verouderde herenhuizen in verpauperde buurten hebben een hoog ki, een perfect gerenoveerde woning met alle comfort heeft nog het lage ki van weleer,...

Herziening van de kadastrale inkomens

Toch staat een algemene herziening niet op de agenda, gaf minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eind januari aan in de Commissie voor de Financiën en de Begroting. 'Ik bevestig dat er een technische nota van de administratie is met verschillende alternatieven. Hoe dan ook, ik onderstreep dat elke methode een grondige studie vereist vooraleer ze gekozen kan worden.' Dat antwoordde de minister op een vraag van Benoît Dispa. Het cdH-Kamerlid wilde weten hoe ver het stond met een studie over hoeveel mensen en budget nodig zijn voor een herziening van de kadastrale inkomens. Of die vorig jaar aangekondigde studie effectief aangevat werd, is niet duidelijk.

Het actief opsporen van niet-conforme ki's blijft niet beperkt tot de regio van de hoofdstad. 'Zoals van oudsher vastgelegd in de wetgeving hebben tal van gemeenten ambtenaren aangesteld om na te gaan of de kadastrale inkomens op hun grondgebied nog overeenstemmen met de realiteit', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

Bron van inkomsten

Gemeenten zijn wettelijk verplicht de informatie door te spelen aan het kadaster als bijvoorbeeld blijkt dat verbouwingen niet gemeld zijn. De zogenaamde aanwijzende schatters gaan het terrein op om inlichtingen te verzamelen, in bepaalde gevallen werken ze zelfs binnen de diensten van het kadaster. 'Tot voor een paar jaar stond de toepassing van die regelgeving op een laag pitje. Maar omdat de onroerende voorheffing een belangrijke bron van inkomsten is voor de gemeenten stellen we de jongste drie jaar een toename van de initiatieven vast', zegt Adyns.

Ook de Vlaamse Belastingdienst kan 'vergeetachtige' verbouwers in Vlaanderen op het spoor komen. De belastingdienst is bevoegd voor de inning van de onroerende voorheffing en heeft controleurs op de baan die nagaan of een toegekende vrijstelling voor de onroerende voorheffing terecht is. Tijdens hun controle kunnen ze bijvoorbeeld merken dat er een zeer laag ki is voor een erg luxueuze villa. 'De voorbije twee jaar werden 2.338 dergelijke dossiers doorgespeeld. Voor 521 dossiers wachten we nog op een resultaat', zegt David Van Herreweghe, topman van de Vlaamse Belastingdienst.

Van de dossiers waarin het ki werd herzien, krijgt de Vlaamse Belastingdienst het nieuwe bedrag samen met de datum vanaf wanneer het van toepassing is. Op basis daarvan kan de belastingdienst onroerende voorheffing navorderen. 'Maar de Vlaamse Belastingdienst heeft tot nog toe geen boetes opgelegd voor dergelijke aanslagbiljetten', zegt Van Herreweghe. Ook de overheidsdienst Financiën heeft al jaren geen sancties opgelegd. 'Op basis van een aanbeveling van het Rekenhof wordt regelgeving uitgewerkt. Het doel is de belastingplichtige aan te sporen proactief te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen', zegt Adyns.

Bron: De Tijd – Tekst  © Gudrun Makelberge

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in