Financiele aspecten

Registratierechten

Registratierechten zijn in feite indirecte belastingen die men heft op transacties waarbij een document geregistreerd wordt. Bij een aankoop van een onroerend goed is het de notariële akte die wordt geregistreerd. Alleen wanneer een onroerend goed onder het BTW-stelsel wordt aangekocht, is dit registratierecht niet van toepassing.

Dit registratierecht wordt berekend op basis van de aankoopprijs. In Vlaanderen wordt in normale gevallen 10% op dit bedrag als registratierecht aangerekend. Wanneer je echter een bescheiden woning koopt wordt slechts een registratierecht van 5%, het zogenaamde klein beschrijf geheven.

Wanneer de verkoopprijs van het onroerend goed lager zou zijn dan de werkelijke waarde ervan, dan kan de ontvanger bijkomende registratierechten eisen.

Vrijstelling
Om de aankoop van een woning aantrekkelijker te maken, riep de Vlaamse overheid in 2002 een vrijstelling of abattement op de registratierechten in het leven. Wie geen woning bezit en er een koopt, moet onder bepaalde voorwaarden geen registratierechjten betalen op de eerste schijf van 15 000 euro op de aankoopprijs (sinds 2007, daarvoor was deze schrijf begrensd op 12 500 euro) Dat levert een belastingvermindering op van 1 500 euro en van 750 euro in het geval van klein beschrijf.

Meeneembaarheid
Wie in het verleden al registratierechten betaalde op de aankoop van een onroerend goed, mag deze 'meenemen' bij de aankoop van een nieuw onroerend goed. Het komt er op neer dat de registratierechten die betaald moeten worden bij de nieuwe aankoop verminderd worden met de registratierechten die in het verleden al werden betaald. Hier geldt wel een maximum van 12 500 euro. Om van deze meeneembaarheid te genieten, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De aankoop moet door één of meer natuurlijke personen gebeuren
  • De kopers moeten binnen 2 jaar hun hoofdverblijfplaats in deze woning vestigen. In het geval van een bouwgrond krijg je 5 jaar de tijd om de hoofdverblijfplaats te vestigen.
  • de kopers mogen nog geen volle eigenaar zijn van een woning of van bouwgrond. De blote eigendom van een andere woning of bouwgrond verhindert de toepassing van de meeneembaarheid niet.


Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen 12,5%. Hier geldt geen verlaagd tarief (meer) voor bescheiden woningen.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een vrijstelling of abattement bij de aanschaf van een gezinswoning. Het moet dan gaan om een enige woning gelegen in het Gewest. Wie al eigenaar is van een onroerend goed bestemd voor bewoning, kan dus niet geniten van de vrijstelling. De eigendom van een bouwgrond vormt geen bezwaar.
Op de eerste schijf van de verkoopswaarde van het appartement of de woning dienen geen registratierechten betaald te worden. In de Ruimten voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Stadsvernieuwing (RVOHS-zone) bedraagt het abattement 75 000 euro en 45 000 euro in de overige delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De koper moeten binnen de twee jaar na de aankoop van de woning er zijn hoofdverblijfplaats vestigen. Voor een woning in aanbouw of op plan geldt 3 jaar. Bovendien moeten de kopers minstens vijf jaar blijven wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (niet noodzakelijk in de desbetreffende woning).

Om van het abattement te kunnen genieten, moet het document dat aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht drie vermeldingen bevatten:
- dat de uitsluitingsregel geen toepassing vindt op de verkrijger(s);
- de verbintenis van de koper(s) om zijn of hun verblijfplaats te vestigen op de plaats van de gekochte woning binnen twee jaar.
- de verbintenis betreffende het behoud van de hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor vijf jaar.


Bronnen: Notare.be, Mineco.fgov.be


Nuttige persartikels:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in