R

R-waarde

Deze waarde geeft de warmteweerstand van een materiaallaag weer. Hoe groter de R-waarde, des te groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en des te beter het materiaal dus isoleert. De R-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.

 

R (geluidverzwakkingsindex)

R staat voor de geluidverzwakkingsindex. Deze waarde geeft de weerstand aan die een gebouwelement biedt tegen de geluidstransmissie. De waarde wordt uitgedrukt in decibel. Hoe groter dit getal, des te beter de geluidsisolatie.

 

RAtr

Geluidisolatie-index voor een geveldeel; tr verwijst naar verkeerslawaai (traffic); A verwijst naar de wijze waarop de gehoorsmatige beoordeling bepaald werd; uitgedrukt in dB.

Rensdak:

Een met leien bedekt dak dat aan de onderkant rond is.

Ringsleutel:

Soort sleutel met stalen steel waarmee je zes- of twaalfkantige moeren of bouten kan vast- of losdraaien.

 

Rotswol

Isolatiemateriaal gewonnen uit diabaas, basalt, kalksteen en aardgas. Het materiaal behoort tot de minerale wollen.

Rooilijn:

Tot deze lijn mag je wettelijk bouwen.

 

RUP

Een RUP of Ruimtelijk UitvoeringsPlan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied (stad, gemeente, dorp of een deel hiervan) de bodembestemming vastlegt. Een RUP bepaalt waar en wat er gebouwd mag worden en legt bepalingen vast voor bestemming, inrichting en beheer van percelen. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kan de overheid - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afleveren. Op die manier is een RUP een instrument dat helpt het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Het RUP vervangt de gewestplannen.

Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (gewestplan, BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt op die manier de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.
Het RUP is flexibeler dan een BPA of bijzonder plan van aanleg en kan specifieke modaliteiten bevatten, zoals voorwaarden voor materiaalgebruik, bouwhoogte, activiteiten, … Er bestaan gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s.

Ruwbouw:

Dit is het onafgewerkte, dragende en afsluitende deel van een gebouw. In deze fase is het bouwwerk geheel water- en winddicht, maar nog niet afgebouwd. Bevat de fundering, de vloeren, de wanden en het dak. Zaken als ramen en deuren moeten daarna nog aangebracht worden.

RWA:

Staat voor Regen Water Afvoer. Dit zijn de buizen die het regenwater van het dak naar de regenwaterput afvoeren.


 

Overzicht bouwlexicon

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in